Hoppa till innehållet

Studiemiljö

Publicerad: 6 november 2012
På skolan arbetar du bland annat i ateljéer, screentrycklabb och datasalar. Under de två första åren får du en egen arbetsplats, i en öppen ateljé tillsammans med dina klasskamrater. Denna kan du nyttja både under och utanför lektionstid. Under det sista året, då fokus ligger främst på examensarbetet, finns mindre, mer avskilda arbetsrum tillgängliga. Eftersom Mediedesign arbetar under samma tak som Upplevelseproduktion, TV-produktion, Ljudteknik, Radioproduktion, Dans, Musik och Journalistik – för att övergripande nämna några – kommer du att upptäcka att det hela tiden uppstår spännande samarbeten i och utanför kurs. Vill du som student bjuda in någon intressant person eller berätta till dina kollegor om ett spännande projekt, kan Mediedesigns designluncher vara en bra plattform.