Hoppa till innehållet
Susanne Jaresand

Möt en lärare – Susanne Jaresand

Publicerad: 21 oktober 2015

Att möta studenter i konstnärliga kunskapsprocesser och att följa mental och kroppslig kunskapsutveckling är en stor inspiration för Susanne Jaresand, lärare i rörelse och rytmik vid skådespelarprogrammet.

Hej där, vem är du?

– Jag undervisar i rörelse på skådespelarprogrammet och frilansar som koreograf  inom och utom teatervärlden. Sedan 2014 har jag ett pågående konstnärligt forskningsprojekt med medel från Vetenskapsrådet som handlar om det lyssnande tänkandet och görandet inom dans, teater och musik.

I vilka kurser möter studenterna dig?

– Jag undervisar i rörelse och rytmik.

Varför är det så roligt att undervisa?

– Att möta studenter i konstnärliga kunskapsprocesser och att följa mental och kroppslig kunskapsutveckling är en stor inspiration även för mitt egna arbete som konstnär; att uppleva ständiga förvandlingar.

Vad vill du att studenterna ska få med sig från dina kurser?

– En lyssnande kropp och tanke i ett uppmärksamt rum där möjligheter öppnar sig för komplexa mänskliga uttryck; en öppning för språk, rörelse och rytm.

Varför ska man läsa skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet?

– Skådespelarprogrammet har 16 studenter i två årskurser vilket ger stor plats att under tre år att forma sin egenart som scenisk aktör. Luleå tekniska universitet är dessutom ett universitet med både konstnärliga och vetenskapliga utbildningar på hög nivå vilket innebär påtryckande möjligheter till interdisciplinära arbeten.