Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Visuell gestaltning - Digital design

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Det konstnärliga huvudområdet Visuell gestaltning omfattar fiktionen och dess visuella gestaltning i samtida medier. Det konkretiseras i kunskaper och färdigheter i tematisk gestaltning baserad på historiska, nuvarande, framtida och imaginära världar eller kombinationer av dessa i ett narrativt sammanhang. Visuell gestaltning använder konstnärliga och vetenskapliga utgångspunkter vid tredimensionell rumslig visuell gestaltning för fiktionens bildberättande, dess villkor och distribution ur ett professionsperspektiv. Visuell gestaltning, som vilar på konstnärlig grund, innefattar även grundläggande vetenskapliga teorier och metoder.

Utbildningen inleds med moment i färg, form, bildberättande och designprocesser som är gemensamma för utbildningarna inom Visuell gestaltning. Som gemensam gestaltningsförutsättning utgår även utbildningen från kameran och dess avbildning vilket avspeglas i teori, teknik och bildlösningar. Tillämpningar fokuserar på rörliga digitala medier såsom TV, film, datorspel och andra tredimensionella presentationer och interaktioner. Kursernas teoretiska moment genomförs i form av litteraturstudier, seminarier samt skriftliga reflektioner och analyser av eget eller andras konstnärliga resultat. Tillämpade moment genomförs såsom mindre film- eller datorspelsproduktioner och laborationer med digitala verktyg för 3D visualisering och postproduktion. Utbildningen bedrivs i en unik konstnärlig och produktionsteknisk miljö för samtida visuell medieproduktion som erbjuder studenten en inspirerande och kreativ studiemiljö. I utbildningen beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande.

Utbildningen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga till visuella gestaltningslösningar inom digital innehållsproduktion för linjära och interaktiva medier.  

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
Eller:
Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov, Se information om provets utformning och genomförande på http://www.ltu.se/antagningsprov

Platsfördelning:
Alternativa: 100%

Läs mer om antagningsprovet

Obligatoriska kurser

Visuell gestaltning med inriktning mot digital design: 172,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0021F Visuell gestaltning 1 15,0 Grundnivå
W0022F Visuell gestaltning 2 15,0 Grundnivå
W0023F Digital design 15,0 Grundnivå
W0025F Gestaltningsprojekt 1, digital design 15,0 Grundnivå
W0028F Digitala miljöer 15,0 Grundnivå
W0030F Digitala visuella effekter 15,0 Grundnivå
W0033F Realtidsgrafik 15,0 Grundnivå
W0034F Gestaltningsprojekt 2, digital design 15,0 Grundnivå
W0036F Visuell gestaltning, Inriktningsprojekt 15,0 Grundnivå
W0040F Konstnärlig forskning och utveckling 7,5 Grundnivå
W0042F Examensarbete digital design 30,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.