Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Sandra Mårtensson. Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prisas för årets bästa examensarbete

Publicerad: 10 september 2020

Den tidigare lärarstudenten Sandra Mårtensson prisas av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Hennes studie om vad som konstituerar ett liv utsågs till vinnare i kategorin årets examensarbete.

− Det känns som en stor ära. Bara att bli nominerad av min handledare, Anna Vikström, kändes stort och att sen bli en av vinnarna är ju helt fantastiskt, berättar Sandra Mårtensson som avslutade sina studier på grundlärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet våren 2020.

Idén föddes under lektion

Idén till examensarbetet med namn Är den levande? Hur undervisning kan utformas för att ge yngre elever möjlighet att utveckla sin förståelse för begreppet liv kom under en lektion med elever i årskurs tre på skolan i Lycksele där hon jobbat under studietiden.

− En av eleverna hade tagit med sig en köttätande växt och en aloe vera-växt till skolan för att visa upp. Intresset var stort för den köttätande växten, medan aloe vera-växten inte alls skapade lika stort engagemang. Frågorna var många – hur kan den öppna och stänga sina ”munnar”? Kan den bitas? Vad äter den? Är den farlig? Snabbt kom diskussionen in på en jämförelse mellan de två växterna. Eleverna samtalade kring växternas föda. Om den köttätande växten kunde äta flugor, vad levde då aloe vera-växten av? En av eleverna sa att det bara var den köttätande växten som levde, säger Sandra och fortsätter.

− Jag stannade då upp elevernas diskussion och frågade om det bara var den köttätande som levde, inte aloe vera-växten? Eleverna var eniga om att det bara var den köttätande växten som levde. Då väcktes tanken kring att arbeta med detta område −  vad ett liv är.

Utvecklade sina kunskaper

För att undersöka detta planerade, genomförde och analyserade Sandra Mårtensson en lektionsserie med en klass elever i årskurs 3. 

− Min undervisning baserades på variationsteorin och det sociokulturella perspektivet. Denna studie visar att undervisning baserad på variationsteorin kan erbjuda goda möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper inom de naturorienterande ämnena på ett specifikt sätt och därmed nå de tänkta lärandemålen.

Under arbetet med studien tvingades Sandra granska sitt eget yrkesutövande samtidigt som hennes pedagogiska färdigheter utvecklades .

− Arbetet med denna studie gav mig möjlighet att kritiskt granska mig själv och den undervisning jag bedriver.  Jag har definitivt ökat min medvetenhet om mig själv som lärare och hur jag i samverkan med mina elever kan bedriva framgångsrik undervisning, vilket kommer att gynna både mig och mina framtida elever under kommande yrkeskarriär. Mitt examensarbete har gett mig möjlighet till ett yrkesspråk där det naturvetenskapliga perspektivet vävs in det vardagliga. Det gör även att jag som lärare håller fokus på vad lektionerna är avsedda att leda till.

Kombinerade jobb och studier

Sandra Mårtensson studerade grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 under åren 2016-2020. Tack vare distansformen kunde hon kombinera studier och jobb på en grundskola i hemstaden Lycksele.

− För mig var det perfekt! Eftersom jag bor i Lycksele med familj och hus, kändes det inte aktuellt att flytta till en annan ort för studier. På detta sätt påverkades inte familjen av att jag bytte yrkesbana. Jag har även studerat en gång tidigare vid universitet, så jag hade studievanan vilket jag tror är en fördel vid distansutbildning, säger Sandra som minns tillbaka på studietiden och klasskamraterna med värme.

− När man ser tillbaka på något är det oftast de positiva sakerna som först ploppar upp och i detta fall är det först och främst det stöd som studiegruppen gav. Redan första veckan blev vi indelade i grupper och våra lärare tryckte på vikten av att ta stöd av varandra i gruppen. Min första tanke med dessa studier, eftersom utbildningen är på distans, var att jag skulle köra solo och fixa detta på egen hand. Men den gruppen som jag hamnade i har till stor del följt med under alla fyra år, ett par nya medlemmar tillkom under studietiden och några hittade andra grupperingar. Att ha dessa individer tillhands, i både medvind och motvind, har varit guld värt!

Har du några tips till framtida studenter?

− Hitta studiekamrater i klassen, de är viktiga att ha som stöd under studietiden. Gör en planering och följ den. För mig var det även viktigt att tänka på hur jag i praktiken kunde ha användning för det som arbetades med under kurserna, inte bara göra uppgifter för att få ett betyg. Det gav mig ökad motivation.

Taggar