Hoppa till innehållet

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.

Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier. Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är att du ska få göra din vfu enligt dina önskemål. Mellan de fysiska träffarna studerar du på egen hand eller tillsammans med dina studiekamrater. Du kommer ofta möta dina studiekamrater och lärare på dagtid via din dator.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen varvas praktik och teori där dina ämnesteoretiska kunskaper utvecklas i samklang med de praktiska tillämpningarna. Du kommer att möta lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och beprövad erfarenhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, omfattar sammanlagt ett års studier och är uppdelad i sex kurser som löper genom hela utbildningen. Kurserna sätter fokus på lärarprofessionen i vid bemärkelse, utmanar ditt tänkande, dina värderingar och din etiska hållning samt övar din förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

Genom att pröva på läraryrket i praktiken bygger du upp din erfarenhet och blir tryggare i din yrkesroll. Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar. På grundlärarprogrammet omfattar praktiken totalt en termin. Det finns möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Din praktiktid har många fördelar:

  • Du får uppleva skolans verksamhet.

  • Du har en erfaren lärare eller pedagog som handledare.

  • Du skapar kontakter inom ditt framtida yrke.

  • Praktiktiden är uppdelad på tre perioder. Du hinner alltså pröva på att jobba på flera arbetsplatser under din studietid.

Ämnesstudierna omfattar totalt två och ett halvt års studier i form av kurser i svenska, engelska, matematik, samhälls- och naturorientering samt teknik.

De webbaserade studierna kräver internetanslutning med bredbandshastighet motsvarande ADSL, programvara som t ex Zoom, webbkamera, headset och mikrofon.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta i grundskolans årskurs 4-6 på både kommunala och privata skolor.

Anmälan
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
Luleå, Distans, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 22
Träffarna på campus innehåller moment som kräver fysisk närvaro och interaktion samt obligatoriska examinationer och motsvarar 3-4 dagar per träff.
LTU-83078
2021-04-15
45
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b).

Eller:

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr, Universitetslektor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491552
Rum: R222 - Luleå»