Hoppa till innehållet

Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval

Publicerad: 8 maj 2013

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan leda till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, samt på grundnivå eller avancerad nivå, beroende på den särskilda behörigheten.

I nedan bilaga måste du ange vilka ämnen du söker behörighet i för ämneslärarexamen vid Luleå tekniska universitet.

Notera att denna ska laddas upp på antagning.se i form av ett pdf-dokument.

OBS! det är endast helt avklarade kurser med slutbetyg som kan räknas in i behörigheten för undervisningsämnet. Oavslutade kurser eller del av kurs (moment) kan inte tas med.
Även ett avslutat examensarbete krävs i det sökta undervisningsämnet. Om du söker flera ämnen ska examensarbetet vara gjort i ämne 1.

KPU 7-9

KPU Gymnasiet