Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

 För att erhålla civilingenjörsexamen i Tillämpad artificiell intelligens 300 högskolepoäng krävs: - att programmets obligatoriska bas- och kärnkurser om 180 högskolepoäng är avklarade,  - att examensarbete om 30 högskolepoäng är avklarat,   - att obligatoriska kurser inom vald examensinriktning är avklarade,  - att totalt 300 högskolepoäng  (inklusive 30 högskolepoäng valfria kurser) är avklarade. Av de 300 högskolepoängen ska kurser väljas så att minst 90 högskolepoäng är kurser på avancerad nivå, varav 30 högskolepoäng utgörs av examensarbetet.  Val av en av programmets två examensinriktningar (AI och neurovetenskap, Industriell AI) är tvingande. Respektive inriktning omfattar obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng, inklusive valbara kurser om minst 15 högskolepoäng samt examensarbete inom inriktningens ämne. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.  

Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.  

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • AI och neurovetenskap
  • Industriell AI

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 127,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0012E Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
Ny kurs Avancerad robotik och AI 7,5 Avancerad nivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0010E Objektorienterad programmering och design 7,5 Grundnivå
D0029E Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå
D0032E Introduktion till AI 7,5 Grundnivå
D0033E Maskininlärning och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
D0034E Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang 7,5 Grundnivå
D7046E Neurala nätverk och lärande maskiner 7,5 Avancerad nivå
D7047E Avancerad djupinlärning 7,5 Avancerad nivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0009M Diskret matematik 7,5 Grundnivå
R0004E Modellering och reglering 7,5 Grundnivå
R7003E Reglerteknik 7,5 Avancerad nivå
R7010E Robotik 7,5 Avancerad nivå
S0004E Signaler och system 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng