Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Brandteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Civilingenjör Brandteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) är en påbyggnadsutbildning på 90 högskolepoäng (hp) till Brandingenjör. Tillsammans utgör brandingenjörsexamen (210 hp) och påbyggnadsutbildningen Brandteknik (90 hp) en civilingenjörsexamen på 300 hp. För civilingenjörsexamen i Brandteknik krävs 30 hp matematik, 15 hp fysik, 7.5 hp matematisk statistik, 7.5 hp ekonomi och 7.5 hp kemi. I övrigt gäller att 90 hp (inklusive examensarbete) ska vara på avancerad nivå. Brandingenjörsutbildningen består av de naturvetenskapliga grunderna, brandteknik samt kunskaper i risker och riskhantering. Påbyggnadsutbildningen till civilingenjör Brandteknik bygger vidare på detta med ökad kunskap inom brandteknik.  De naturvetenkapllga grunderna ökas upp till civilingenjörsnivå.

Utbildningen består av teoretiska föreläsningar som varvas med grupparbeten, praktiska övningar och laborationer.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 90 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Brandingenjörsexamen (210 högskolepoäng (Hp)) varav minst 22,5 Hp matematik, 7,5 Hp fysik, 7,5 Hp matematisk statistik, 7,5 Hp ekonomi och 7.5 Hp kemi alternativt 180 Hp från Brandingenjörsutbildningen (TYBRG vid LTU), inklusive kurserna Branddynamik 1 och 2, och registrering på examensarbeteskursen på ovan nämnda utbildning

Urval

Meritvärdering baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Kärnkurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
K7013B Flervåningsbyggnader 7,5 Avancerad nivå
K7014B Finita elementmetoden 7,5 Avancerad nivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0011B Brandfysik 7,5 Grundnivå
S7013B Brandutsatta konstruktioner 15,0 Avancerad nivå
W7003B Datorstödd projektering 7,5 Avancerad nivå

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X7004B Examensarbete i Brandteknik, civilingenjör 30,0 Avancerad nivå