Joakimholm

"Variationen är stor"

Publicerad: 16 april 2020

Joakim Holm från Göteborg studerade civilingenjör internationell materialteknik (EEIGM) mellan 2006 och 2012. Idag arbetar han som konsult på bolaget Etteplan och jobbar med beräkning av lättviktsstrukturer.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

Det är varierande. Jag jobbar med vibrationsanalys av strukturbärande detaljer. Allt som har en motor och rör på sig ger upphov till vibrationer, och när människor är i närheten så upplever de vibrationerna. Antingen genom skakningar eller ljud, och beroende på vilka frekvenser som uppkommer så upplevs det på olika sätt. Jag försöker ta reda på vilka frekvenser som är mest framträdande, och hur det påverkar de som använder produkterna. Det kan handla om alltifrån motorsågar till flygplan. Man kan jobba med strukturen så att vissa frekvenser släcks ut – eller så fokuserar man mer på hur människan uppfattar en vibration. Det handlar mycket om interaktion mellan människa och maskin.
En stor del av mitt arbete utför jag själv framför datorn, knackar kod och vrider på CAD-modeller, men jag samarbetar nära med mina kollegor och har tät kommunikation med mina uppdragsgivare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Som konsult så är variationen stor. Nyligen var jag ute på ett uppdrag som skulle ta en arbetsvecka i anspråk. På den tiden måste man läsa in sig i ämnet, förstå vad kunden vill, lösa uppgiften och presentera på ett begripligt sätt. Det blir väldigt kondenserat och man får grotta in sig i något en kort period. Andra uppdrag kan pågå i åratal, då blir man ju en del av företaget ungefär som en anställd även om det står ett annat namn på visitkortet. Om jag jobbar med bilar idag så kan det vara pappersmaskiner efter sommaren.

Hur har vägen dit sett ut?

Jag har arbetat på konsultfirmor sen jag tog examen, men för några olika arbetsgivare. Första jobbet efter examen var på en liten konsultfirma där jag hade jättespännande uppdrag i två år. Jag lärde mig mycket tekniskt på det uppdraget, men det var i en mindre stad. Jag ville gärna ha lite mer service och impulser runtomkring, så det blev naturligt att byta jobb. Jag sökte mig till Göteborg och hamnade till slut där jag är idag. För oss som examineras idag är det vanligt att byta arbetsgivare med några års mellanrum.

Hur kom det sig att du valde EEIGM?

Jag sökte ett program som skulle utmana mig både tekniskt och socialt. EEIGM är ensamt i sitt slag i Sverige, och ett stort intresse för språk i kombination med nyfikenhet på ingenjörsyrket gjorde att jag sökte. Jag hade högt uppställda förväntningar, och de infriades kan jag säga i efterhand. Perioden i Frankrike var otroligt intensiv och svår, men samtidigt var vi några i samma situation och utmaningarna ville jag ju ha. Det var verkligen att bli nedkastad i det kalla vattnet – det gällde bara att lära sig simma! Efter tre terminer i Frankrike läste jag i Spanien, och sedan i Tyskland. Då var omställningen betydligt mindre, eftersom jag ju redan hade flyttat till ett nytt land en gång.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i arbetslivet?

Jag har letat efter någon möjlighet att använda mig av fem språk i ingenjörsyrket i Sverige, men det är svårt att hitta. Men att lära sig nya språk gör något med hjärnan, jag tror det skapar en anpassningsförmåga som hjälpt mig väldigt mycket både i konsultrollen och i andra sammanhang. Man lär sig ta hand om stora mängder information och ta fram det som är viktigt.
Sedan ger det naturligtvis en personlig utveckling som är svår att få på något annat sätt än att studera utomlands. Möjligheterna till det är goda i Sverige.

Har du något tips till den som just börjat på EEIGM?

Ibland kommer det vara kämpigt, så är det, och resultaten kommer inte att komma utan ansträngning. Men det är värt det. Sedan är det värt att komma ihåg att väl ute i arbetslivet kommer de här chanserna du får till utlandsstudier inte finnas på samma sätt – på universitetet finns människor som hjälper till och stipendier att söka. Ta chansen!