Forest Hotel i Tärendö.

Smarta energilösningar på Forest Hotel

Publicerad: 5 mars 2014

Under det sista året på civilingenjör hållbar energiteknik läser studenterna energiteknisk huvudkurs som utgörs av ett stort projektarbete. En grupp tog sig an uppgiften att effektivisera värme- och ventilationssystemet på Forest Hotel i Tärendö.

Det var en företagarträff i Pajala anordnad av LTU Näringslivskontakt och Pajala Utveckling AB som ledde till att företaget kom i kontakt med LTU:s studenter.

– Det var en rolig utmaning att arbeta som konsulter i ett skarpt projekt med verkliga kunder. Vi lärde oss hur viktigt det är att träffa kunden och ta reda på deras behov. Vi fick stor nytta av våra teoretiska kunskaper och insåg hur mycket vi faktiskt lärt oss under utbildningen, säger studenten Jonas Johansson som gjorde projektet tillsammans med Ida Johansson och Malin Zakrisson.

Jonas, Ida och Malin började med att besöka Forest Hotel för att göra en nulägesanalys.

Analyserade energiförbrukningen

– Vi analyserade byggnaden och elförbrukningen och upptäckte att pannorna och ventilationen bör studeras vidare. Pannans verkningsgrad analyserades med rökgasmätare och ett ask- och sågspånstest utfördes för att ta reda på andelen oförbränt sågspån i askan och mängden fukt i spånet. För ventilationssystemet beräknades en verkningsgrad med hjälp av temperaturerna efter och före värmeväxlaren, samt till- och returtemperaturen på varmvattnet som värmer luften.  Även luftflödena mättes. En nattvandring gjordes för att ta reda på om det fanns några apparater som står i standby eller är igång under natten och drar onödigt mycket energi, säger Ida Johansson.

Resultatet av analysen visade att värmesystemet på hotellet var ineffektivt och att mycket av energin var rena förluster. Gruppen föreslog därför att pannorna skulle bytas mot en ny helautomatiserad pelletspanna, vilket skulle ge lägre kostnader för drift och underhåll.

– Ventilationssystemet visade sig vara i gott skick. Hotellets inomhusklimat skulle däremot förbättras om frekvensstyrning installerades i ventilationssystemet så att flödet kan varieras. På så vis skulle ventilationen även kunna vara igång nattetid så att klimatet i rummen är behagligt när gästerna vaknar, säger Malin Zakrisson.

Bra beslutsunderlag

Ledningen på Forest Hotel tyckte det var bra att få siffror på systemens prestanda. Tidigare hade många tyckt till, men nu fick de svart på vitt vad de skulle tjäna på de olika alternativen.

– Vi bekräftade vissa saker de anat men gav också mycket ny information, exempelvis det totala energibehovet för anläggningen och verkningsgraden på pannorna. Största utmaningen var att få tag på data och information om hotellets värmepannor och ventilationsaggregat. Vi var ibland tvungna att gå efter schablonvärden och göra rimliga antaganden. Verkligheten är aldrig så perfekt som i läroböckerna, säger Jonas Johansson.