Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar energiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka framtiden. Dagens energianvändning måste förändras. Programmet hållbar energiteknik ger dig de nödvändiga metoderna och verktygen. Med nya tekniklösningar och smartare energianvändning kan dagens situation ändras i positiv riktning.

För att skapa en hållbar energiförsörjning behövs det tekniskt kompetens, systemtänkande och en miljömedvetenhet för att se lösningar från olika perspektiv. Undervisningen ges av engagerade lärare som ockå bedriver forskning. Ett återkommande inslag i utbildningen är verklighetsnära projektarbeten som tränar din förmåga att hitta de bästa lösningarna ur energi- och miljösynpunkt. Olika teknologiers miljöpåverkan utgör en röd tråd genom hela utbildningen. Vi har ett samlat campus med kreativ studiemiljö samt en relativt bra mix av studenter på programmet med drygt en fjärdedel kvinnor.

Utbildningens innehåll

De tre första åren ger dig grundläggande kunskaper inom naturvetenskap och teknik där specifika energikurser ingår varje år. Därefter väljer du fördjupningsområde/inriktning inom vilken du får läsa avancerade energikurser. Vår forskning inom energiteknik håller världsklass, vilket säkerställer en hög kvalitet på utbildningen.

Universitetet har samarbetsavtal med ett stort antal internationella lärosäten. Du kan välja att förlägga ett av studieåren eller examensarbetet i exempelvis Australien, Singapore, USA eller Europa.

Inriktningar

Bioenergi och energieffektivisering

Bioenergi är i själva verket lagrad solenergi och används i form av skogsprodukter, odlade energigrödor och restprodukter från industri och jordbruk. Här lär du dig hur man producerar och använder dagens och morgondagens energiråvaror.

Det bästa sättet att i energisammanhang påverka miljön är att minska användningen av el och värme, det vill säga energieffektivisering. Det finns också ekonomiska motiv för att förbättra befintlig teknik och för att utveckla ny teknik för framtiden. Läser du denna fördjupning lär du dig hur man energieffektiviserar bostads- och industrisektorn.

Vindkraft och vattenkraft

Vindkraft är i dag det procentuellt snabbast växande energislaget i Sverige och världen. Teknologin är relativt ny vilket innebär att det fortfarande finns utmaningar när det gäller att välja lokalisering och att förbättra produktion samt drift och underhåll.

Vattenkraft är av stor betydelse för Sveriges och världens elförsörjning. I Sverige står den för nära hälften av landets elproduktion och är den största av de förnybara energislagen. De svenska vattenkraftverken behöver rustas upp och förbättras så att de kan leverera mer energi.

Var kan jag jobba?

Området är på frammarsch och intresset för att ersätta gammal teknik ökar. Norrbotten har blivit ett epicentrum för användning av vätgas för att åstadkomma ett förnybart elsystem och fossilfri ståltillverkning. Samtliga industrier vill effektivisera sina energiprocesser. Du kan jobba med allt från design av komponenter och system i produkt- och produktionsutveckling, energieffektivisering, till arbeten som beslutsfattare i olika samhällsorgan.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar energiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88008
2022-04-19
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Elfgren

Erik Elfgren, Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492056