Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar energiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Hållbar energiteknik ger dig verktygen att med ny teknik och smartare energianvändning bidra till en hållbar framtid. Efter utbildningen kan du jobba med teknikutveckling inom stora delar av samhället.

Vårt samhälle behöver bli mer energieffektivt och därför behöver vi kreativa och kunniga ingenjörer som ser nya möjligheter. Under studierna arbetar du i team för att skapa mer hållbara, effektiva eller enklare lösningar. Utbildningen har nära koppling till företag där studenter arbetar med skarpa projekt. Tack vare det får du som student den kunskap företagen efterfrågar och kontakter som du tar med dig till arbetslivet.

Utbildningens innehåll

De tre första åren ger dig grundläggande kunskaper inom naturvetenskap och teknik där specifika energikurser ingår varje år. Därefter väljer du fördjupningsområde/inriktning inom vilken du får läsa avancerade energikurser. Vår forskning inom energiteknik håller världsklass, vilket säkerställer en hög kvalitet på utbildningen.

Universitetet har samarbetsavtal med ett stort antal internationella lärosäten. Du kan välja att förlägga ett av studieåren eller examensarbetet i exempelvis Australien, Singapore, USA eller Europa.

Inriktningar

Bioenergi och energieffektivisering

Bioenergi är i själva verket lagrad solenergi och används i form av skogsprodukter, odlade energigrödor och restprodukter från industri och jordbruk. Här lär du dig hur man producerar och använder dagens och morgondagens energiråvaror.

Det bästa sättet att i energisammanhang påverka miljön är att minska användningen av el och värme, det vill säga energieffektivisering. Det finns också ekonomiska motiv för att förbättra befintlig teknik och för att utveckla ny teknik för framtiden. Läser du denna fördjupning lär du dig hur man energieffektiviserar bostads- och industrisektorn.

Vindkraft och vattenkraft

Vindkraft är i dag det procentuellt snabbast växande energislaget i Sverige och världen. Teknologin är relativt ny vilket innebär att det fortfarande finns utmaningar när det gäller att välja lokalisering och att förbättra produktion samt drift och underhåll.

Vattenkraft är av stor betydelse för Sveriges och världens elförsörjning. I Sverige står den för nära hälften av landets elproduktion och är den största av de förnybara energislagen. De svenska vattenkraftverken behöver rustas upp och förbättras så att de kan leverera mer energi.

Var kan jag jobba?

Behovet av energiingenjörer är stort och du kan välja den bransch och inriktning som passar dig efter utbildningen. Du kan jobba med bland annat design, produktutveckling, och energieffektivisering. Några år efter studierna är det vanligt med jobb som expert inom olika projekt.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar energiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88001
2023-04-17
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Elfgren

Erik Elfgren, Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492056