Hoppa till innehållet
Joel Lööw
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Utbildningen kommer att locka studenter med en stark vilja att åstadkomma förändring."

Publicerad: 19 november 2021

Joel Lööw är utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet hållbar produktion. Tillsammans med sina kollegor vill han utforma en utbildning som möter omgivningens ständigt föränderliga krav på hållbarhet och som utnyttjar det faktum att Luleå tekniska universitet befinner sig i en av Sveriges mest dynamiska regioner på väg mot omställningen till en grön industri.

Det nya civilingenjörsprogrammet i hållbar produktion är en av få civilingenjörsutbildningar i Sverige med fokus på industrins omställning mot hållbar produktion. Varje delkurs tar ett helhetsgrepp på hållbarhet; såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet analyseras utifrån delkursens utgångspunkter.

– Förutom att vi sticker ut med hållbarhetsperspektivet är vi ovanliga genom att erbjuda en renodlad produktionsutbildning. Den som läser civilingenjör i hållbar produktion kommer att få en bred kompetens och fungera som spindeln i nätet i industrin, säger Joel Lööw

Norra Sverige – en pionjärregion

Han menar att Luleå tekniska universitet har ovanligt goda förutsättningar för att lyckas med en utbildning i hållbar produktion. Universitetet sneglar inte på gamla traditioner utan kännetecknas av att göra saker på sitt eget sätt. I många fall ligger en produkts hela värdekedja i Norrbotten eller Västerbotten, exempelvis från malmutvinning till ståltillverkning till produktion av stålprodukter. Norrbotten och Västerbotten ligger i framkant i den gröna omställningen. Banden mellan universitetet och den regionala industrin är täta och lika gamla som universitetet självt.

– I framtagandet av den här utbildningen har vi haft många kontakter med industrin, både regionalt och i andra delar av Sverige. De har visat ett stort intresse och engagemang och vi har fått värdefull input från näringslivet som har bidragit till utformningen av programmet.

Studenterna kommer att märka av de nära kontakterna med näringslivet i utbildningen som innehåller flera studiebesök och projektarbeten i samarbete med industrin. Men utbildningen genomförs också i nära koppling till forskningen på området. Studenterna kommer att medverka i olika forskningsprojekt och bidra till att ta fram forskningsresultat på ett sätt som är ovanligt på en grundutbildning. Utbildningen har växt fram i dialog med det tvärvetenskapliga framtidsområdet Creaternity. Flera av lärarna på utbildningen är knuta till dessa center.

Forskar om arbetsmiljön i gruvan

Som forskare har Joel Lööw framför allt studerat hur ny teknik i gruvindustrin påverkar arbetsmiljön.

– Den nya utbildningen handlar om att utveckla produktionssystem som kombinerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En del av vår resa mot hållbar produktion handlar om att vi måste utveckla ny teknik. En förutsättning för att den nya tekniken ska göra någon nytta är att människor kan och vill använda den och att tekniken inte riskerar att skada människor, att teknikomställningen är socialt hållbar. Utifrån min forskningsbakgrund hoppas jag i min lärarroll kunna bidra med att studenterna får upp ögonen för dessa perspektiv på hållbarhet.

Som lärare föredrar Joel Lööw att guida, ge stöd och diskutera med studenterna framför att stå och föreläsa. Han provar gärna nya undervisningsmetoder. Ibland fungerar de, ibland inte. Men det vet man först efter att man har testat.

– Det roligaste med lärarrollen är nog möjligheten att påverka. Som forskare är vägen mellan forskningsresultat och inverkan på samhället ofta lång. Som lärare kan jag föra ut min forskning direkt till studenterna. Jag undervisar morgondagens civilingenjörer. Förhoppningsvis kommer de att kunna tillämpa de forskningsbaserade kunskaper jag förmedlar i omställningen till ett hållbart samhälle. Jag tror att den här utbildningen kommer att locka studenter med en stark vilja att åstadkomma förändring. Det känns kul och viktigt att få ge dem verktyg som hjälper dem att nå sina mål.