Hoppa till innehållet

Universitetet och Polarbröd samarbetar för en hållbar framtid

Publicerad: 4 mars 2022

För ett år sedan brann Polarbröds bageri i Älvsbyn ned. Sedan dess satsar företaget intensivt på att bygga upp en helt ny anläggning, anpassad till moderna krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sedan våren 2021 samarbetar nu företaget med forskare från Luleå tekniska universitet.

– Polarbröd har redan tidigare varit föregångare och draglok inom hållbar produktion. Nu växlar företaget upp i samarbete med oss på universitetet, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation och initiativtagare till RaSP – Resilient and Sustainable Production.

I RaSP-projektet är syftet att utveckla användbar kunskap för industriföretag som vill nyutveckla sina produktionssystem. Här är Polarbröd en viktig samverkanspart. Hur kan resurserna som används i produktionskedjan, bokstavligen från ax till polarkaka, utnyttjas på effektivast och smartast möjliga sätt? Nytänkande och effektivisering av resursförbrukningen minskar inte bara det ekologiska avtrycket, det gagnar även den ekonomiska och sociala hållbarheten.

– Hållbara företag kan ta ut högre priser eftersom deras produkter blir mer eftertraktade. Innovation och resurseffektivitet kan också sänka produktions- och distributionskostnader, vilket både kund och företag tjänar på.

Brödspill blir proteiner

Ett exempel på hur Polarbröd redan idag jobbar innovativt är samarbetet med Göteborgsföretaget Mycorena som har tagit fram en metod för att omvandla brödspill till proteiner med hjälp av svampar.

Anna Öhrwall Rönnbäck förklarar att hållbarhet handlar om att tänka efter före. Redan i designfasen av ett produktionssystem bör det finnas en idé om hur anläggningen ska utformas för att kunna anpassas till oväntade förändringar i den ekologiska, sociala och ekonomiska omgivningen.

Forskarna kommer även att medverka i vidareutvecklingen av CHARM – Centrum för hållbar attraktiv resilient mat- och dryckesproduktion, Polarbröds satsning på regional utveckling tillsammans med Älvsbyns kommun, Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Syftet med centrumbildningen är att skapa en gynnsam affärsmiljö för småföretagare inom mat- och dryckesindustrin i Norr- och Västerbotten. Det kan bland annat handla om att hjälpa företagen att hitta sina kunder, att skapa en attraktiv miljö för potentiell arbetskraft samt hitta synergieffekter i samarbetet mellan de medverkande företagen och organisationerna.

Anna Öhrwall Rönnbäck ser framför sig ett ömsesidigt lärande där universitetet och Polarbröd lär sig av varandra.

– Genom att samverka med Polarbröd som ett exempel på ett hållbart produktionssystem kan vi utbilda ingenjörer som är väl förberedda för framtidens hållbara industri, säger Anna Öhrwall Rönnbäck.

Även Polarbröds VD, Karin Bodin har stora förhoppningar om ett fruktbart samarbete. 

– Vi är väldigt glada att vi nu startar upp samarbete med Luleå tekniska universitet. Hittills har vi på Polarbröd haft fullt fokus på vår etapp 1, att komma tillbaka med brödproduktion i Älvsbyn. Nu börjar den planeringen vara klar, vi räknar med att vara igång i höst. Vi blickar fram mot nästa steg, framtidens brödmålsproduktion i Polarbröd, där vi verkligen vill ta chansen att bygga hållbart och smart för framtiden. Vi ser mycket fram emot att ta del av Luleå tekniska universitets breda kompetens kring hållbar och flexibel industri för framtiden, säger Karin Bodin.

Kontakt

Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493262
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle