Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Hållbar produktion

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Hållbar produktion är ett tvärvetenskapligt område som kombinerar tekniskt kunnande med djup förståelse för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Hållbar produktion innefattar de vetenskaper och områden som krävs för att förstå och forma framtidens produktionssystem, utifrån ett människa-teknik-organisationsperspektiv, genom teknik, utveckling och innovation, för att bidra till långsiktigt hållbara företag och samhällen. Hållbar produktion handlar i förlängningen om den roll tekniken spelar för att utveckla produktionssystem som bidrar till hållbar utveckling, i bemärkelsen hur tekniken kan användas för att lösa industrins problem kopplat till de globala målen för hållbar utveckling.  

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng fördelat på baskurser som är gemensamma för alla civilingenjörsutbildningar och kärnkurser som är obligatoriska för teknikområdet Hållbar produktion. Utbildningen och de ingående kurserna är utformade för att successivt öka kunskap i samverkan med studentkollegor, lärare och samarbetsparter i industrin.  

Programmet har två inriktningar – Produktionsinnovation och Människa, teknik och organisation – med 90 poäng obligatoriska avancerade kurser (innefattat 15 poäng valbara kurser och examensarbete på 30 hp) samt ett valfritt utrymme på 30 högskolepoäng.    

Produktionsinnovation - Fördjupade kunskaper om innovation och digitalisering i produktion.   

Människa, teknik och organisation - Fördjupade kunskaper om förhållandet mellan människa, teknik och organisation, och hållbar produktion.  

Valbara kurser inom inriktningarna bör väljas i samråd med utbildningsledare. Under de första åren i utbildningen ges baskurser som ingår i alla civilingenjörsprogram, såsom matematik, fysik, ekonomi och programmering. Dessa kurser varvas med kärnkurser inom området hållbar produktion som designmetoder, produktionssystem och hållbarhet.  

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som typiskt genomförs i samverkan med industriföretag. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Människa, teknik och organisation
  • Produktionsinnovation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 142,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0011T Hållfasthetslära A 7,5 Grundnivå
Ny kurs Hållbar produktion: Produktionsutveckling som projekt 15,0 Grundnivå
Ny kurs Hållbar produktion: Cirkulära produktionssystem 15,0 Grundnivå
Ny kurs Hållbar produktion: Integrerad produkt- och produktionsutveckling 15,0 Grundnivå
A0020A Hållbar produktion: Produktionssystem ur ett MTO-perspektiv 15,0 Grundnivå
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
I0002A Hållbar produktion: Introduktion till hållbara produktionssystem 15,0 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0012T Maskinkomponenter 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
Ny kurs Hållbar produktion: Hållbar industri och samhället 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng