Hoppa till innehållet
Globala mål klimatfysik

Vi skapar en mer hållbar värld

Klimatfysik, teknik och samhälle lär dig att förstå och hitta lösningar på flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Programmet lägger störst fokus på målen bekämpa klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion, hållbar energi för alla, och hållbar industri, innovationer och infrastruktur. På programmet utbildas ingenjörer inom teknisk klimatfysik som bidrar till lösningar på klimatutmaningarna genom att utveckla och använda nydanande teknik.

Målet är att utveckla arbetskraft med moderna färdigheter och kunskap för att driva grön och klimat­smart tillväxt. Det betyder att du lär dig om klimatmodeller, cirkulär ekonomi och blir en problemlösare med stor kunskap inom fysik och teknik, som har kännedom om utmaningarna med att implementera klimatanpassningar i samhället.

Forskning och utveckling är viktiga inslag. Exempel som berör hållbar produktion och energi är batterier, solpaneler, vindkraftverk, biobränslen och modern kärnkraft. Exempel som berör ett hållbart samhälle är nya material och innovativa lösningar, rening och uppsamling av klimat­påverkande avfall och växthusgaser såsom katalysatorer samt lagring av CO2. Klimatfysik, teknik och samhälle bidrar till att klara klimatmålen och rädda klimatet för oss och framtida generationer.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.