"Getinge-gruppen". Från vänster: Johan Forslund, Martin Malmelöv, Sofia Sundbaum, Siar Cicek, Joachim Andersson och Linn Holmberg.

Maskinstudenter löste företagens problem

Publicerad: 13 december 2012

Det var tre gedigna lösningar som studenterna presenterade i Siriuskursen, den populära projektkursen som civilingenjörsstudenter på maskinteknik läser under sitt sista studieår. Sirius är även öppen för andra civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet.

I kursen får studenterna arbeta med skarpa projekt och i den här upplagan av Sirius hade ett nytt företag fått chansen att arbeta med några av LTU:s duktiga maskinstudenter. Getinge Sterilization som ingår i Getinges koncern är en världsledande tillverkare av autoklaver, en sorts tryckkokare där olika typer av material kan steriliseras vilket är något som behövs inte minst inom sjukvården. 

Joachim Andersson visar upp en model på ny autoklavdörr tillsammans med Siar Cicek
Joachim Andersson visar upp en modell på en ny autoklavdörr tillsammans med Siar Cicek

Ny layout eliminerade flaskhalsar

Studenterna i ”Getinge-gruppen” hade som uppgift att dels göra en layout på en helt ny produktionsanläggning för autoklaver, då den nuvarande hade stora problem med flaskhalsar. De hade även som uppgift att tillverka en ny autoklavdörr. Bägge utmaningarna löstes med bravur.

– Genom simuleringar kunde vi ta fram en ny layout för fabriken där ett mer logiskt flöde skapades. Vi följde principen ”lean production”, vilket enkelt uttryckt handlar om mer värde för mindre arbete. Vårt förslag på en ny dörr till autoklaven bygger på att förenkla konstruktionen, och vad vi har hört så kommer Getinge Sterilization att använda sig av vår lösning, berättar projektledaren och maskiningenjörsstudenten Joachim Andersson.

Han sammanfattar arbetet med Getinge som intressant och det största projekt de hittills stött på i utbildningen.

– Bara omfattningen gör att det blir mer annorlunda och mer intressant. Knepigt till en början men efter ett tag kom vi in i det. Det har varit roligt att arbeta direkt på plats åt ett företag, särskilt då de på företaget var taggade att hitta en lösning redan från start, säger Joachim Andersson.

"Sandvik-gruppen". F.v: Robert Gustafsson, Markus Bohlin, Mattias Lundman & Patrik Johansson
"Sandvik-gruppen". Från vänster: Robert Gustafsson, Markus Bohlin, Mattias Lundman & Patrik Johansson.

Djupgående borr

En annan grupp hade arbetat för Sandvik Coromant och tagit fram en prototyp till en högeffektiv vändskärsborr som kan borra djupare än vad som är möjligt idag. Detta löstes genom en form som minskar spänningarna under borrning samtidigt som den totala styvheten hos borren är hög.

Gruppens arbete har lett till att några kommer att göra sitt examensarbete vid Sandvik Coromant. Företaget har tidigare år anställt flera LTU-ingenjörer som arbetat för Sandvik i Siriuskursen.

"Rexroth-gruppen". Från vänster: Anton Hultdin, Tim Lundholm, Philip Scherman och Hampus Wikner.
"Rexroth-gruppen". Från vänster: Anton Hultdin, Tim Lundholm, Philip Scherman och Hampus Wikner.

Åt Bosch Rexroth Mellansel hade en grupp fått i uppdrag att utveckla en högeffektiv hydraulpump. Projektledaren Tim Lundholm berättar om arbetet:

– Pumpen är huvudresultatet men det beräkningsverktyg vi tagit fram för att utveckla pumpen har varit väldigt viktigt, vi hade aldrig nått så långt utan hjälp av det verktyget. Det har gått extremt fort för oss att utvärdera olika designtyper och koncept med hjälp av vårt beräkningsprogram.

Markus Bohlin ger en inspirerad presentation
Markus Bohlin ger en inspirerad presentation

Processen det mest lärorika

De avancerade tekniska lösningarna har varit lärorika, men det som studenterna tycker varit mest givande med Siriuskursen är att de fått ta ansvar för produktutvecklingsprocessen i sin helhet.

– Getinge var imponerade av vår planering och vår process. Vi lärde oss att planeringen var väldigt viktig, att verkligen tänka igenom det vi gör. Att göra en riskanalys och att bemöta och lyssna på andra människor och kunna tolka deras förslag, förklarar Joachim Andersson.

– Processen i stort har varit mest lärorik. Vi har fått lära oss både processen och produkten och fått utföra alla steg väldigt grundligt. Processen om hur man går tillväga vid en produktutveckling kommer vi att kunna tillämpa oavsett var vi arbetar i framtiden, även om justeringar blir nödvändiga, säger Markus Bohlin, projektledare för ”Sandvik-gruppen”.

En av Markus Bohlins gruppkamrater menar att den utbildning de fått innan Siriuskursen gett goda förutsättningar att lösa uppgiften.

– Vi har grundförståelsen, det är det viktigaste, och vi är snabba på att inhämta och ta till oss information.

”Bosch Rexroth-gruppen” är inne på samma spår som de övriga:

– Vi har lärt oss mycket om processen och att driva projekt. Att ha en tydlig ansvarsfördelning inom gruppen är viktigt. Det har också varit intressant att se hur mycket jobb som egentligen ligger bakom en produktlansering, avslutar Tim Lundholm.