Hoppa till innehållet

Utvecklade miljövänlig konceptbil för Indien

Publicerad: 15 december 2014

Ett miljövänligt fordon som drivs på en bränslecell, och i princip fri från utsläpp, är något som skulle ge stora miljövinster i Indiens trafiktäta städer. Det var ett av många spännande koncept som presenterades i Sirius, den välrenommerade projektkursen för sistaårsstudenter på civilingenjör maskinteknik vid Luleå tekniska universitet.

Bränslecell ger renare luft

Auto Rickshaw heter projektet där maskiningenjörsstudenter utvecklat en konceptbil för den indiska marknaden. Enbart i den Indiska staden Mumbai finns det över 250 000 auto rickshaws, och de flesta drivs av förbränningsmotorer som orsakar stora utsläpp.

– Vår konceptbil drivs med hjälp av elmotorer och en metanoldriven bränslecell. Den laddas kontinuerligt med hjälp av bränslecellen och koldioxidutsläppen den orsakar är näst intill obefintliga, ungefär som andningen hos ett litet barn. Vi övervägde också vätgas, men bränsleceller som drivs på metanol är en mer mogen produkt. Dock är det kanske en liten bit kvar innan världen är redo för bränslecellsdrivna, eldrivna fordon, tekniken kanske behöver bli lite billigare, säger Emil Hallengren, student på civilingenjör teknisk design vid Luleå tekniska universitet.

– Det roligaste med projektet har varit att gå hela vägen. Från testning, CAD, tillverkning och sedan testning på nytt för att få en återkoppling på om vi kunde möta de krav vi ställt upp.

Maskin som planterar själv

Ett annat spännande projekt handlade om utveckla ett terrängfordon som ska användas för testning och utvärdering av exempelvis mekaniserad plantering och framkomlighet i terräng. Så småningom vill man ha ett autonomt fordon som kan ersätta den nuvarande manuella skogsplanteringen, vilket är ett tungt och tidskrävande arbete. SLU och Skogstekniska klustret är samarbetspartners.

– Vi har gjort en basmaskin till vad som ska bli ett autonomt skogsfordon. Det som varit roligast är att vi fått bygga något på egen hand, det är en häftig maskin helt enkelt. Den är också förberedd för extern utrustning och ett elektriskt kontrollsystem, säger Henrik Rånman som läser sista året på civilingenjör maskinteknik.

Övriga projekt i Sirius 2014

Bosch Rexroth Mellansel AB

Studenterna har utvecklat en prototyp av en hydraulpump med fast deplacement som kan användas tillsammans med en elmotor. Pumpen är ett högeffektivt öppet system med i princip inget underhållsbehov som dessutom är anpassad för massproduktion.

Kiruna Wagon AB

Här har studenterna tagit fram en lastkorg med färre komponenter som resulterar i minskad vikt, vilket ökar lastkapaciteten. Vagnen har konstruerats för att vara lätt att lasta och lossa, samt vara enkel att underhålla och kostnadseffektiv att tillverka.

LKAB

Projektet handlade om att ta fram ett stödsystem för en roterande kylare. Lösningen är flexibel och enkel att övervaka och underhålla. LKAB kommer att implementera kylarens stödsystem i ett pelletsverk under våren 2015.

Volvo Construction Equipment

Studenterna har genomfört en produktutvecklingsprocess från idé till prototyp som handlar om Volvo ska få ned bränsleförbrukning och livstidskostnad för produkterna, exempelvis dumpers.

AB Sandvik Coromant

Gruppen har arbetat med skärverktyg och hittat en lösning som kombinerar fördelarna från två befintliga produkter. Den ska klara ökade skärkrafter från dagens maskiner och verktygshålllaren ska klara insatser av ISO-standard. Resultatet blev så pass lyckat att det kan bli aktuellt med patentansökan.

Nyheten i media