MartinKarlsson

”Ingen dag är den andra lik”

Publicerad: 23 mars 2020

Martin Karlsson från Borås läste civilingenjör maskinteknik mellan 1999 och 2004 och disputerade sedan inom datorstödd maskinkonstruktion. Efter några år som konsult i energibranschen har han nu landat som Head of Tightening Technique på Atlas Copco.

Vad innebär Head of Tightening Technique?

Jag är chef för ett multidisciplinärt team som ansvarar för att ta fram åtdragningsstrategier för monteringsverktyg som bland annat används inom bil-, flyg- och energiindustrin. Inom teamet arbetar ingenjörer och forskare inom tribologi, mekanikkonstruktion, programmering, sensorteknik, elektronik och projektledning. Vi jobbar med allt ifrån friktion i våra kunders skruvförband till mekanik och mjukvara, med fokus på processkvalitet, ergonomi för användaren och produktivitet.

Hur har vägen dit sett ut?

Jag doktorerade direkt efter civilingenjörsexamen och arbetade sedan som konsult i några år. Jag jobbade internationellt på energisidan, felsökning på olika anläggningar, ofta off-shore. Jag hann jobba i Sydkorea, Australien, Jemen, Schweiz, Usa, Norge och Storbritannien. Det var en spännande tid med mycket resor som kunde komma väldigt plötsligt, men när jag sen fick barn kände jag att det var läge att byta till ett svenskt bolag. Efter det har jag jobbat inom R&D-organisationer med tidig utveckling, ofta kopplat till universitetsforskning.

Varför valde du Luleå tekniska universitet?

Det lockade att flytta långt norrut, nära riktiga vintrar och skidåkning. Jag hade hört att det var en bra utbildning, och Chalmers var inte lika lockande – där hade brorsan gått och jag ville göra något annat.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

Ingen dag är den andra lik. Jag träffar många människor och diskuterar teknisk utveckling men också medarbetares och företags utveckling. Jag arbetar nu med ett initiativ som heter ”Win with diversity” där vi vill öka andelen kvinnor bland de anställda, framförallt för att få in fler perspektiv i idéskapande och beslutsfattande. Det handlar om att få en mer inkluderande företagskultur. Jag brinner också för organisationers lärande. Hur kan varje medarbetare vara delaktig, och hur kan vi använda oss av universitet, kunder, och så vidare för att lära oss. Det handlar om att hela tiden förstå vart världen är på väg. Det är det som gör oss konkurrenskraftiga. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det måste vara det mänskliga utbytet. Alla diskussioner med kollegor och utbytande av perspektiv ger så väldigt mycket. Sedan är det ju väldigt intressant att jobba med spännande teknik hela dagarna!

Vilken nytta har du haft av utbildningen i arbetslivet?

Jag tror Luleå tekniska universitet är unikt på det sättet att man är väldigt bra på att arbeta med tillämpningar. Man tar in projektarbeten väldigt tidigt i utbildningen, vilket gör att man jobbar mycket tillsammans med andra studenter. När man jobbar med andra och lyssnar på deras perspektiv så lär man sig på ett helt annat sätt än om man sitter och pluggar på sin egen kammare. Det är också en speciell känsla med studentlivet däruppe, det är många som har tagit steget att flytta väldigt långt för utbildningen. Det gör något med människorna och det var väldigt givande för mig.

Har du något tips till den som just börjat på civilingenjör maskinteknik?

Det kommer vara både roligt och ibland frustrerande svårt. Men ge aldrig upp, oavsett vad du tidigare har hört ska du veta att alla kan lära sig nya saker.