Hoppa till innehållet

Civilingenjör Maskinteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen är bred och våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i näringsliv och samhälle. Du utformar din egen utbildning genom att välja en av de tre inriktningarna konstruktionsteknik, produktionsteknik eller beräkningsteknik.

Vi värderar samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv högt. Forskningen vid de avdelningar som ansvarar för denna utbildning håller världsklass. Du blir väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer hos innovativa företag och industrier. Forskningens labbmiljöer används också i utbildningen och blir en viktig tillgång för dig som student. Många studenter väljer att förlägga en termin till något universitet utomlands, vanligen i USA, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Singapore eller Australien.

Utbildningens innehåll

Utbildningens bas består av grundläggande ingenjörskunskap inom matematik, fysik och maskinteknik. Skarpa projekt i nära samarbete med näringslivet utgör en viktig del av utbildningen. Forskningen som garanterar kvaliteten på utbildningen bedrivs bland annat inom områdena produktutveckling, avancerade datorberäkningar, hållfasthetslära, strömningslära, materialteknik, produktionsutveckling, maskinelement, laserbearbetning, optiska mätmetoder, energiteknik och tribologi. Vi har unika resurser för allt från design av produkter till utformning av produktionssystem för dessa.

Inriktningar

Konstruktionsteknik
Inriktningen handlar om att utforma produkter för bästa möjliga slutresultat. Du får träna på alla faser inom produktutveckling vilket inkluderar marknads- och behovsanalys, kravsättning, konceptutveckling, detaljkonstruktion, verifiering och validering.

Produktionsteknik
Inriktningen handlar om hur man på bästa sätt utformar produktionssystem, med hänsyn till resursanvändning och miljö, för att åstadkomma tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter.

Beräkningsteknik
Inriktningen handlar om att kunna beskriva och analysera mekaniska förlopp i tekniska system. Du lär dig använda moderna beräkningsverktyg för att prediktera och optimera olika utfall (funktion och prestanda). Du lär dig dessutom använda olika mätmetoder för att verifiera och validera beräkningsmodeller.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta i stora som små företag med allt från forskning till försäljning. Du är väl förberedd för att delta i och leda utvecklingsprojekt inom olika områden. Du kan arbeta med produkt- och produktionsutveckling inom mängder av branscher där centrala arbetsuppgifter inkluderar konstruktion, beräkning och simulering med avancerat datorstöd, liksom analys och optimering av processer.

Anmälan
Civilingenjör Maskinteknik
Luleå, Normal, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88002
2021-04-15
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Magnus Karlberg

Magnus Karlberg, Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418