Civilingenjör Maskinteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen är bred och våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i näringsliv och samhälle. Du utformar din egen utbildning genom att välja en av de tre inriktningarna konstruktionsteknik, produktionsteknik eller beräkningsteknik.

Vi värderar samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv högt. Forskningen vid de avdelningar som ansvarar för denna utbildning håller världsklass. Du blir väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer hos innovativa företag och industrier. Forskningens labbmiljöer används också i utbildningen och blir en viktig tillgång för dig som student. Många studenter väljer att förlägga en termin till något universitet utomlands, vanligen i USA, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Singapore eller Australien.

Utbildningens innehåll

Utbildningens bas består av grundläggande ingenjörskunskap inom matematik, fysik och maskinteknik. Skarpa projekt i nära samarbete med näringslivet utgör en viktig del av utbildningen. Forskningen som garanterar kvaliteten på utbildningen bedrivs bland annat inom områdena produktutveckling, avancerade datorberäkningar, hållfasthetslära, strömningslära, materialteknik, produktionsutveckling, produktionsutveckling, maskinelement, laserbearbetning, optiska mätmetoder, energiteknik och tribologi. Specialiseringar parallellt med dessa finns inom mekatronik, dynamik och experimentella metoder. Vi har unika resurser för allt från design av produkter till utformning av produktionssystem för dessa.

Inriktningar

Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik handlar om att utforma produkter för bästa möjliga slutresultat. Du får även träning i den kreativa fasen i konstruktionsarbetet där olika idéer ställs upp för att åstadkomma den funktion som efterfrågas. 

Produktionsteknik
Den här inriktningen handlar om hur man på bästa sätt utformar produktionen, med hänsyn till resursanvändning och miljö, för att åstadkomma tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter. 

Beräkningsteknik
Du utvecklar din förmåga att beskriva och analysera mekaniska förlopp i tekniska system. Du lär dig använda moderna beräknings- och mätmetoder.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta i stora som små företag med allt från forskning till försäljning. Du är väl förberedd för att delta i och leda utvecklingsprojekt inom olika områden. Du kan arbeta inom produkt- och produktionsutveckling med exempelvis konstruktion och materialval. Viktiga arbetsuppgifter är beräkning och simulering med avancerat datorstöd, liksom analys och optimering av processer.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88008
2018-04-16
55

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2018-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Magnus Karlberg

Magnus Karlberg, Biträdande professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418