Miljö och Vatten - En inrikting inom Naturresursteknik

Miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjör Naturresursteknik

Som civilingenjör i naturresursteknik, med inriktning Miljö och vatten, har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas.