Miljö och Vatten - En inrikting inom Naturresursteknik

Miljö och vatten – en inriktning inom Civilingenjör Naturresursteknik

Som civilingenjör i naturresursteknik, med inriktning Miljö och vatten, har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas.

Mikroskräp i urban miljö: Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

Foto: Privat

Får Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

MårtenWinkler

Bilder från ekologistudier i Abisko

Ekologistudier i Abisko - Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Jasmine Andersson

Hållbar dricksvatten-försörjning

Hållbar dricksvattenförsörjning - Luleå tekniska universitet 2016 Foto: R Renberg