Hoppa till innehållet
Miljö och Vatten - En inrikting inom Naturresursteknik

Miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjör naturresursteknik

Som civilingenjör i naturresursteknik, med inriktning Miljö och vatten, har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Ekologistudier i Abisko - Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Jasmine Andersson
Ekologistudier i Abisko - Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Jasmine Andersson

Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas.

Publicerat examensarbete om vattenförsörjning i skärgården

Ronja Eränen 2019  Foto: Privat

Mikroskräp i urban miljö: Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

Foto: Privat

Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

Emelie Hedlund Nilsson

Översvämnings-modeller för tätbebyggda områden

Johanna Eriksson

Nedbrytning av makroplast till mikroplast vid exponering av solljus

Jonathan Svedin

Hållbar dricksvattenförsörjning

Hållbar dricksvattenförsörjning - Luleå tekniska universitet 2016 Foto: R Renberg

Bilder från ekologistudier i Abisko

Ekologistudier i Abisko - Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Jasmine Andersson

Får Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

MårtenWinkler