Studenter sopsorterar
Studenter vid Luleå tekniska universitet sorterar avfall som en del i att hitta svar på bättre rutiner för källsortering Foto: Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bättre källsortering på universitetet

Publicerad: 16 november 2015

Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet har tagit ett gemensamt initiativ för att göra campus i Luleå mer hållbart. Genom bättre möjligheter till källsortering vill man minska
avfallet och öka återvinningen vilket bidrar till en hållbar utveckling.

Under de senaste åren har antalet studenter och anställda ökat på universitetets campus i Luleå. Lokalerna används flitigt och även allt mer på kvällar och helger. Att fler personer vill vara på campus under fler timmar av dygnet ses som något väldigt positivt. Det innebär samtidigt ökande mängder avfall att hantera eftersom det alltid uppstår avfall där människor vistas.

Lisa Dahlén, Universitetslektor, LTU Foto: Mattias Bergström, fd. LRAB
Lisa Dahlén, Universitetslektor, avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Mattias Bergström, fd. LRAB

Just nu utförs en plockanalys av forskargruppen Avfallsteknik, med hjälp av studenter på Luleå tekniska universitet som går programmen civilingenjör Naturresursteknik respektive Industriell miljö- och processteknik. Brännbart avfall från två sopsorteringsrum skärskådas. Enligt förordningen om producentansvar ska allt förpackningsavfall vara sorterat till återvinning.

– Plockanalysen visar att en stor del av förpackningarna hamnar som brännbart avfall vilket ger onödiga kostnader och förlorad återvinningspotential. Samma sak gäller matavfall som ska sorteras och samlas in till rötning eller kompostering, säger Lisa Dahlén forskare i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Insamlade sopor under EN dag Foto: LTU
Insamling sker under en hel vecka men så mycket avfall samlades in på EN dag Foto: LTU

Resultatet av plockstudien ska vägleda Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet hur utbildnings- och informationsinsatser bör riktas. Analysen kommer också att ge svar på hur framtida sopsorteringsrum bör utformas för att man ska kunna sortera så bra som möjligt och på så sätt förbättra och öka återvinningen.

För både miljön och allas trevnad görs framtida investeringar i förbättrade avfallsrum. Även en informationsinsats i hur man ska sortera sitt avfall ska göras, och där hoppas Akademiska Hus och universitetet att den ska leda till att förbättra avfallshanteringen och öka återvinningen.