Hoppa till innehållet
Tobias Kampmann, doktor inom malmgeologi vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Tobias Kampmann, doktor inom malmgeologi vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

1,9 miljarder år gamla malmer

Publicerad: 8 maj 2017

I Falu gruva har man brutit koppar, zink, bly och mindre mängder guld och silver sedan minst 800 år och fram till 1992. Gruvan är sedan 2001 ett världsarv. Nu har malmforskaren Tobias Kampmann fastställt malmernas geologiska ålder till ca 1,9 miljarder år i en avhandling där även malmens geometri och geokemi analyserats.

Det blir ofta svindlande perspektiv när man talar i geologiska tidstermer. Jordens ålder beräknas till 4,6 miljarder år medan människan bara funnits här några miljoner år. Dinosaurierna började vandra på jorden för cirka 230 miljoner år sedan.

– Ur ett akademiskt perspektiv har man stora fördelar av att kunna forska på en stor, nedlagd gruva. Här finns massor av data i form av gamla borrkärnor och tidigare forskning. Indirekt finns det även kommersiella intressen, man kan till exempel använda mina modeller och resultat för att hitta nya tidigare okända malmkroppar, säger Tobias Kampmann.

Tredimensionell uppbyggnad av Falu gruva. Den röda delen är huvudmalmkroppen.
Tredimensionell uppbyggnad av Falu gruva. Den röda delen är huvudmalmkroppen med höga halter av zink, bly och koppar.

Malmerna i Falun uppstod genom magmatisk aktivitet och fluidrörelser i jordskorpan som är kopplade till plattektonik, det vill säga när kontinenter krockade eller gled ifrån varandra i en process som pågår ännu idag. Det är plattektonik som också ger upphov till jordbävningar och andra naturkatastrofer.

– I till exempel japanska havet pågår just nu liknande processer till dem som en gång skapade malmerna i Falun. Men under de nästa två miljarder år som passerat sedan malmerna i Falun bildades har det skett andra fysiska och kemiska processer samt förflyttningar av mineral som också påverkar var exempelvis guld kan hittas i anslutning till den stora malmkroppen, säger Tobias Kampmann.

För att datera malmbildningen användes en metod där urans sönderfall till bly, som är en långsam men ständigt pågående process, utnyttjas för att beräkna malmens ålder.

– Dateringen av Falu gruvans malmer har rönt en del uppmärksamhet. Jag har till exempel blivit kontaktad av Muséet i Falun som vill ha hjälp med geologisk kunskap. Men jag har även blivit kontaktad av gruvbolag som är intresserade av min forskning för prospektering, avslutar Tobias Kampmann.

I media

Tobias Kampmann

Tobias Kampmann, Biträdande universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar