Utflykt med nya studenter

Publicerad: 24 augusti 2016

Höstens nybörjare på civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik har varit på utflykt tillsammans med Lisa Dahlén, utbildningsledare, och Christina Wanhainen, lärare och forskare i malmgeologi.

Gruppen togs emot och visades runt på Gäddviks vattenverk av Petra Viklund, civilingenjör med examen från Luleå tekniska universitet. Petra är ansvarig för vattenverket som förser hela Luleå med den livsnödvändiga naturresursen dricksvatten. Därefter gick turen upp på toppen av Måttsundsbacken där Christina berättade hur landskapet har formats och om betydelsen av kunskaper om bergarter och alla de mineral som bygger upp vår jordskorpa.

Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401
Rum: F837 - Luleå»

Taggar