Hoppa till innehållet

Miljölaboratoriet - Ett av Sveriges främsta miljötekniska Lab

Forskning och undervisning

  • Inom miljö- och avfallsteknik (ofta material med höga föroreningshalter).
  • Kontrollerade försök i olika skalor (från mg till ton).
  • Forskning i samarbete med företag och andra forskningsenheter internt och externt.

I lab och fält

Avfallsteknik är ett experimentellt ämne vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält. Det existerande miljölaboratoriet med sin fältgård erbjuder möjlighet till att genomföra experiment i skala från några milligram undersökt material till några tusen kg.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

LTU Pressbild -
Labb fysikaliska separationsmetoder

Laborationer i kursen Fysikaliska separationsmetoder där flera olika mineraltekniska metoder används.

Foto: R Renberg
Studiebesök på SSAB i Luleå

Vid studiestarten av våra civilingenjörsutbildningar genomförs en rad studiebesök.

Naturresursteknik på studiebesök på Lokstallarna i Luleå 2017 - Förorenat industriområde Foto: Richard Renberg
Studiebesök på förorenad mark

På den gamla bangården vid Lokstallarna i Luleå finns anrik järnvägshistoria men också en del gamla miljösynder som nu skall undersökas närmare. Studenter från civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik fick chansen att medverka vid en teknisk markundersökning med installation av grundvattenrör med borrbandvagn och grundvattenprovtagning.