Hoppa till innehållet

Miljölaboratoriet - Ett av Sveriges främsta miljötekniska Lab

Forskning och undervisning

  • Inom miljö- och avfallsteknik (ofta material med höga föroreningshalter)
  • Kontrollerade försök i olika skalor (från mg till ton)
  • Forskning i samarbete med företag och andra forskningsenheter internt och externt

I lab och fält

Avfallsteknik är ett experimentellt ämne vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält. Det existerande miljölaboratoriet med sin fältgård erbjuder möjlighet till att genomföra experiment i skala från några milligram undersökt material till några tusen kg.