Hoppa till innehållet
Emelie Hedlund Nilsson Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Du är definitivt efterfrågad i branschen”

Publicerad: 14 december 2021

”Utbildningen utrustar dig med kunskap för att lösa vattenfrågor över hela världen. Du är definitivt efterfrågad i branschen och kan hitta jobb var som helst”, säger Emelie Hedlund Nilsson, tidigare student vid Luleå tekniska universitet.

Vilket program läste du?

– När jag sökte till Luleå tekniska universitet fanns inte civilingenjörsprogrammet i vattensystem och miljö, så därför läste jag civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik med inriktningen miljö och vatten. Hade vattensystem och miljö funnits när jag sökte så hade jag valt den istället.

Varför hade du valt vattensystem och miljö?

– Utbildningen inom vattensystem och miljö hade förberett mig ännu bättre på det jag jobbar med idag. Den dyker djupare ned i ämnet VA-teknik och ger studenten goda kunskaper inom planering, utformning och underhåll av hållbara system för både dricksvatten, avlopp och dagvatten. Det är något jag hade haft stor nytta av i mitt jobb. Om man vill djupdyka i vattenfrågor så är vattensystem och miljö rätt utbildning. Om man vill ha en bredare utbildning ska man välja naturresursteknik. Den har en liknande bas men innefattar andra ämnen utöver vatten, bland annat metallutvinning och avfallshantering. 

Vad jobbar du med idag?

– Idag är jag anställd av VA-avdelningen vid Luleå kommun som kommundoktorand. I min tjänst som kommundoktorand forskar jag en stor del av min tid men tillämpar också det jag lär mig i olika projekt på kommunen.

Vad handlar din forskning om?

– Just mitt forskningsämne är dagvattenhantering i kallt klimat och de utmaningar som kommer med urban snö. I Sverige finns det många system som behöver anpassas till att vi har snö på marken en stor del av året. Det samlas föroreningar i snön under vintern som på något sätt behöver renas innan smältvattnet rinner ut i våra sjöar och vattendrag på våren.

Vad är det bästa med att doktorera?

– Det bästa med att doktorera är att få utveckla en spetskompetens inom ett område som man är intresserad av och som samtidigt är otroligt viktigt för samhället. Att dagvatten i staden bara ”rinner undan” vid regn är något som jag inte tror att varje person tänker på dagligen, utan det händer liksom i bakgrunden. Det är först när systemen inte fungerar eller blir överbelastade som vi blir uppmärksammade på att de finns, till exempel vid översvämningar. I ett föränderligt klimat måste även systemen anpassas och att få vara en del i utvecklingen av klimatsmarta lösningar känns stort.

Fick du jobb direkt efter utbildningen?

– Jag fick jobb direkt. Om jag minns rätt så skrev jag sista tentan en torsdag och började på mitt nya jobb på måndagen därefter!

Varför ska man läsa en civilingenjörsutbildning inom vattenområdet vid Luleå tekniska universitet?

– Forskargruppen inom VA-teknik på Luleå tekniska universitet ligger vid frontlinjen inom sitt ämne och applicerar hela tiden nya resultat från forskningen direkt i undervisningen. De har ett brett forskningssamarbete världen över, vilket gör att även om du studerar i Luleå så får du ett globalt perspektiv på urban vattenhantering.
– Något jag gillade är att forskningen även bedrivs i nära samarbete med VA-branschen i Sverige, vilket gjorde att vi i kurserna jobbade med verkliga fall som behövde lösas. Då kändes det verkligen som att ”det här är på riktigt”. 

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Utbildningen ger dig bra verktyg att jobba inom olika områden inom VA-branschen, både på företag, som konsult eller åt kommunen. Eller som forskare såklart! Och efterfrågan på VA-kompetens är som sagt stor! Det enda du som student behöver fundera på är egentligen vad just du vill jobba med för vattenfrågor så kommer du att hitta det efter den här utbildningen. 
– Studenternas teknologkår anordnar en stor arbetsmässa här i Luleå under en hel vecka varje år dit det kommer kommuner och företag från hela Sverige. Forskningsgruppen inom VA-teknik bjuder även in aktiva inom branschen för att träffa studenterna personligen. Detta ger möjlighet att söka jobb i hela Sverige och samtidigt skapa personliga kontakter med personer från branschen. Allt detta sker här i Luleå.

Hur upplevde du din tid som student i Luleå?

– Jag uppskattade min studietid enormt mycket. Som ny student fångas du upp av teknologkårens nollningsperiod redan dag ett. Eller egentligen så snart du bli antagen dimper det ned information till dig om hur du letar boende och annan praktisk information inför studiestarten. Därifrån guidar de dig under din första tid som student och erbjuder sedan ett brett utbud av aktiviteter under resten av din studietid. Det känns väldigt välkomnande!
– Jag tycker absolut att man ska passa på att ta del av studentaktiviteter under sin studietid om man har möjlighet. Det sker även en personlig utveckling under resan och man samlar på sig mycket kunskap utöver det man lär sig på utbildningen.
– Sen är Luleå som studieort också helt fantastiskt. Vintrarna är underbara och det finns alltid många aktiviteter kopplade till snö. Isvägarna i skärgården är något jag uppskattar väldigt mycket. Samtidigt toppar Luleå solligan nästan varje sommar i och med att solen nästan aldrig går ned. 

På vilket sätt engagerade du dig?

– Jag engagerade mig bland annat som vice ordförande i geosektionen vilket gjorde att jag utvecklades mycket i mitt ledarskap. Jag var också marknadsföringsansvarig i en friluftsförening och fick både leda turer för studenter och samtidigt lära mig nya datorprogram för marknadsföring. Allt detta fick jag gratis och det satte definitivt guldkant på studietiden.

Om du skulle ge ett karriärråd, vilket skulle det vara?

– Sommarjobba inom branschen under din studietid! Det ökar din kunskap och förståelse för det du läser om och ger dig en känsla för vad du skulle vilja jobba vidare med när du sen är färdig. Samtidigt skapar du ett kontaktnät redan under studietiden vilket underlättar enormt när du senare ska söka jobb. Tack vare att jag redan under min studietid fick sommarjobba på Luleå kommuns dricksvattenverk så kände VA-avdelningen till mig och det ledde till att jag fick möjlighet att skriva mitt examensarbete åt dem och sedermera bli anställd.

Har du något råd till dem som funderar på att söka till utbildningen?

– Är du intresserad av vattensystem och vill bidra till ett hållbart samhälle så tycker jag absolut att du ska söka. Utbildningen kommer att utrusta dig med kunskap för att lösa vattenfrågor och du är definitivt efterfrågad i branschen och kommer att kunna hitta jobb var som helst.