Hoppa till innehållet
Växtbädd för avloppsrening Foto: Rasmus Klapp
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Decentraliserade småskaliga avloppssystem

Publicerad: 7 oktober 2021

Små anläggningar för avloppsvattenbehandling är viktiga system för att skydda miljön.

Kursen fokuserar på småskaliga system för avloppshantering, deras fördelar och utmaningar, tekniker som vanligen använts idag och möjligheter att utveckla småskaliga system mot mera hållbarhet och resurseffektivitet. Kursen omfattar ledningssystem, reningstekniker som är vanliga idag samt alternativa möjligheter såsom skogsbevattning och växtbäddar men även källsorterande system i mindre skala där urin- och svartvattensortering och gråvattenhantering ingår. Dimensionering av systemkomponenter ingår i kursen liksom diskussioner kring vilken skala som är optimalt för avloppssystem, hur lokala kretslopp kan åstadkommas samt vilken roll småskaliga system kan spela för avloppssektorn och övergången till cirkulära system.