Hoppa till innehållet
Karta Centrala Luleå - Resecentrum
Samhällsbyggnad som sommarjobb

Under sommaren har 12 sommarjobbande ungdomar arbetat med ett intressant projekt för Luleå kommun. De har tagit fram konceptskisser och arkitekturförslag för ett nytt resecentrum i centrala Luleå. Arbetet har handletts av studenter vi Luleå tekniska universitet.

Punktskikt erhållet med fotografimetri - Järnvägsbro i Kiruna
Nya metoder för snabbare broinspektioner

I dagens samhälle, med ett redan stort byggbestånd och ständigt ökande krav, är underhåll av befintlig infrastruktur en global angelägenhet. Kontinuerlig användning och slitage på konstruktioner kan leda till stora ekonomiska- och samhällsförluster. Det finns därmed ett behov av ny teknologi för effektiv inspektion av broar och tunnlar med avseende både på tid och pengar.