Hoppa till innehållet
Foto: Richard Renberg
Bygg- och miljöinnovationer med BoKlok

Byggföretaget BoKlok tar hjälp av studenter från Luleå tekniska universitet för att omvandla problem till möjligheter och utveckla sin verksamhet inom prefabricerat byggande.

Punktskikt erhållet med fotografimetri - Järnvägsbro i Kiruna
Nya metoder för snabbare broinspektioner

I dagens samhälle, med ett redan stort byggbestånd och ständigt ökande krav, är underhåll av befintlig infrastruktur en global angelägenhet. Kontinuerlig användning och slitage på konstruktioner kan leda till stora ekonomiska- och samhällsförluster. Det finns därmed ett behov av ny teknologi för effektiv inspektion av broar och tunnlar med avseende både på tid och pengar.