Hoppa till innehållet

Nya metoder för snabbare broinspektioner

Publicerad: 6 november 2017

I dagens samhälle, med ett redan stort byggbestånd och ständigt ökande krav, är underhåll av befintlig infrastruktur en global angelägenhet. Kontinuerlig användning och slitage på konstruktioner kan leda till stora ekonomiska- och samhällsförluster. Det finns därmed ett behov av ny teknologi för effektiv inspektion av broar och tunnlar med avseende både på tid och pengar.

Ett nytt examensarbete på Luleå tekniska universitet syftar till att undersöka nya inspektions- och övervakningstekniker för tunnlar och järnvägsbroar.

– De metoder som vi testar är fotogrammetri, laserskanning och 3D kamera. Jämfört med nuvarande rutiner som visuell inspektion, kan dessa nya tekniker minska trafikstörningen och öka precision och effektivitet, säger Cosmin Popescu, forskare inom konstruktionsteknik på Luleå tekniska universitet.

Fälttester

En forskargrupp från universitets avdelning för byggkonstruktion och brand, samt en grupp från det polska företaget 3Deling testar dessa tekniker på sex befintliga betongbroar i norra Sverige. Civilingenjörsstudenterna David Crabtree Gärdin och Alexander Jiménez skriver sitt examensarbete kring denna forskning.

BIM-modeller som resultat: ett steg närmare smart infrastruktur

Huvudmålet är att utveckla nya inspektionsmetoder som kan användas med minimal trafikstörning. En vision är att kunna använda sig utav BIM-konceptet (Building Information Modelling) vid bedömning av befintlig infrastruktur. Förhoppningen är att automatiskt kunna skapa BIM-modeller från mätdata som sedan kan användas vidare i bedömningsprocessen.

Projektet stöds av Trafikverket och EU Horizon 2020.

Cosmin Popescu

Popescu, Cosmin - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492322
Thomas Blanksvärd

Blanksvärd, Thomas - Biträdande professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lennart Elfgren

Elfgren, Lennart - Senior professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Björn Täljsten

Täljsten, Björn - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493066
Jonny Nilimaa

Nilimaa, Jonny - Universitetslektor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491576

Taggar