Hoppa till innehållet

Exjobb i Chile

Publicerad: 14 april 2016

Lisa de Vahl gjorde sitt examensarbete i en guld- och silvergruva i Patagonien i södra Chile ca 1500 km söder om Santiago. Gruvan ligger på östra sidan om Anderna och närmsta samhälle är Chile Chico där hon och de flesta från gruvan bor. Från Chile Chico är det bara några kilometer till den argentinska gränsen och staden Los Antigous.

Lisa de Vahl har läst den två-åriga masterutbildningen väg- och vattenbyggnad med inriktning jord- och bergbyggnad som är en fortsättning på programmet Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad.

–  Mitt arbete handlade om att karaktärisera bergmassan för två gruvor främst med avseende på RQD (Rock Quality Designation). Målet var att försöka hitta domäner med liknande bergmekaniska egenskaper så som sprickförekomster, dess egenskaper och riktningar. Arbetet innefattade bland annat analyser av data från borrkärnor och strukturkartering av orterna. Det var intressant att se geologin som inte är den jag är van vid i Sverige. Den största utmaningen för mig var språket då det är få som pratar engelska och jag inte har läst spanska tidigare men trots detta gick det att ta sig fram med lite hjälp av Google translate.

Patagonien, Chile. Creative Commons
Patagonien, Chile. Creative Commons

–  Naturen i Patagonien är otroligt häftig med kontrasterna mellan de utbredda slätterna och dramatiska bergstopparna. Jag hade möjligheten att göra en resa och fick se bland annat lama släktingen guanacon, den sydamerikanska kondoren, strutsar, pingviner och en svart-vit Commersons delfin.

Hur har din studietid på Luleå tekniska universitet varit?

–  Jag har haft två jättebra år på Luleå tekniska universitet, utbildningen motsvarar verkligen mina förväntningar och kvaliteten på utbildningen märks när man kommer ut i verkligheten. Luleå tekniska universitet är framstående inom berg- och gruvindustrin och har ett nära samarbete med företagen. Min klass har varit liten och ingen har haft likartade studiebakgrunder vilket har vart en tillgång vid grupparbeten och liknande då vi har haft olika sätt att ta oss an uppgifterna. Många kurser är valbara så att man kan rikta in sig åt det håll man är intresserad av. Det har varit bra att ha träningsanläggningen STIL på universitetsområdet med många pass hela dagarna och även alla sektioner inom STIL där det anordnas många resor. Jag åkte med på en skidresa till Kirovsk i Ryssland och en vandringsresa till Lofoten.

Taggar