Hoppa till innehållet

Samhällsbyggnad som sommarjobb

Publicerad: 22 augusti 2016

Under sommaren har 12 sommarjobbande ungdomar arbetat med ett intressant projekt för Luleå kommun. De har tagit fram konceptskisser och arkitekturförslag för ett nytt resecentrum i centrala Luleå. Arbetet har handletts av studenter vi Luleå tekniska universitet.

De fyra gruppernas redovisningar blev en överraskande positiv upplevelse för de närvarande och inbjudna sakkunniga från Luleå kommun och Trafikverket. Den kreativitet och de visioner som de unga eleverna visade gav upphov till både skratt och nyfikna frågor – och kanske lite oro när den sista gruppen visade sitt förslag med en nedgrävd järnväg med inspiration från Londons tunnelbana.

–  Det här förslaget är fantastiskt men det skulle kanske kosta 15-20 miljarder och ta 10 år, sa Robert Eriksson från Luleå Kommun som också agerat uppdragsgivare i detta projekt. Han fick dock genast mothugg från en kollega på Stadbyggnadskontoret.

–  Klart vi ska gräva ner järnvägen!

1.jpg

Att det ofta blåser i kuststaden Luleå hade nästan alla grupper noterat och försökt bygga bort på olika sätt. Här fanns också utrymme för multisportarenor, lekparker, skejtparker, bostäder och kontor. En ny strandpromenad vid en ny östra strand och en badplats med hopptorn var andra idéer i det kreativa flöde av nytänkande som presenterades.

–  Deras uppgift har varit att utforma området runt den nuvarande järnvägsstationen i centrala Luleå och skapa förutsättningar för en intressant mötesplats under årets alla dagar, säger Kamal Mohammed, som arbetat som handledare för de unga sommarjobbarna. Kamal studerar själv till civilingenjör på väg- och vattenprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Richard Renberg

Arbetet har innefattat analys av området, intervjuer med människor som rör sig eller arbetar i området, samt en så kallad SWOT-analys. SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett vanligt företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

–  Att unga utan tidigare erfarenhet arbetar med sammhällsplanering kan vara en fördel då de inte är låsta i sitt tänkade, säger Frida Lindberg, även hon handledare, som studerar till civilingenjör inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

Projekt var ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, Sveriges byggindustrier, Trafikverket, Svensk teknik och design. Syftet är motivera fler att utbilda sig för en yrkeskarriär inom anläggningsbranschen.

Nedan de slutgiltiga designförslagen för Luleå kommuns nya resecentrum i PDF-format
 

Taggar