Hoppa till innehållet
Vanliga frågor och våra svar

Vanliga frågor och våra svar

Publicerad: 13 april 2021

Kan man välja olika inriktningar inom programmet?

Ja, det erbjuds fyra olika inriktningar. Byggande, konstruktion, jord- och bergbyggande samt byggkonstruktion och brand. Du väljer inriktning efter den femte terminen.

Hur ser kontakten ut mellan lärare och studenter?

Lärarna är hjälpsamma och lätta att kontakta. Om du har några frågor går det bra att knacka på en lärares kontor, annars kan en nå de på telefon eller e-post.

Hur ser en klass inom väg- och vattenbyggnad ut?

Det är generellt ca 40-50 studenter i en klass. Studenterna kommer från hela Sverige.

Hur reser jag från Luleå till min hemstad?

Från universitetsområdet går det direktbussar till flygplasten. Från Luleå Airport går det direktflyg till Stockholm och Göteborg, och resten av Sverige med mellanlandning på Arlanda. De flesta flygbolag erbjuder förmånliga studentpriser.

Hur hittar jag boende i Luleå?

Håll koll på Studenbostadsservice, Lulebo, Rikshem, Aulis samt Ge tak åt en student@LTU på Facebook. Mer information här.

Finns det någon möjlighet att åka på en examensresa?

Ja, inom väg- och vattenbyggnad finns en mycket stark tradition av att avgångsklassen åker på en examensresa, i regel utanför Europa under tre veckor. Studenterna startar själva en förening inom ramen för kursen utlandsbyggande, och samlar ihop medel till resan på olika vis. Läs mer på www.cet-ltu.se.

Kan man studera utomlands under studietiden?

Ja, det finns möjligheter att studera runt om i hela världen. Du kan åka inom Europa genom till exempel Erasmus+ eller utanför Europa på bilaterala avtal. International office kan hjälpa dig på vägen.

Finns möjlighet att praktisera under studietiden?

Ja, efter årskurs tre erbjuds en möjlighet till en halvårspraktik. Du söker praktiken själv men det går att få mycket hjälp från praktikansvarig och andra studenter. Det anordnas även en praktikkväll årligen där företag från branschen kommer och marknadsför sig och sina praktikplatser. Det finns även goda möjligheter att knyta kontakter under praktiken för kommande sommarjobb och examensarbete. Praktiken brukar vara mycket uppskattad av studenter. Läs mer här.

Har ni antagning både på höst- och vårtermin?

Nej, vi antar bara på höstterminen.

Var kan jag jobba efter examen?

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad har du stor valfrihet när det gäller arbetsuppgifter. Du kan göra karriär som projektledare, produktionsledare, arbetschef, konstruktör eller forskare. Jobben finns bland annat hos byggentreprenörer, konsulter, kommuner, myndigheter, gruvindustrier och universiteten, i Sverige eller utomlands.

Vilka aktiviteter erbjuds utanför studierna?

Stil är studenternas egen idrottsförening. De erbjuder innebandy, fotboll, ishockey och mycket mer. Stil har även ett eget gym med ett stort utbud av pass. Stil Alpina anordnar skidresor för studenter till många olika skidorter. Läs mer här.

Civilingenjör väg och vattenbyggnad har även en egen programförening VOFF som anordnar olika sociala event, företagssamverkan och utbildningsbevakning för programmet. Allmänt finns en mängd olika föreningar en kan gå med i efter intresse, läs mer här.