Obligatoriska kurser
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörsexamen i Väg- och vattenbyggnad, 300 hp, krävs (obligatoriska kurser): Baskurser 60 hp, Kärnkurser 112,5 hp och 97,5 hp inom en inriktning (tre valbara inriktningar) inklusive examensarbete 30 hp. Kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) ska utgöra huvuddelen av de två avslutande åren. För att erhålla viss examensinriktning krävs kurser enligt specificerade krav för varje enskild inriktning samt examensarbete inom inriktningen. I övrigt gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbetet) ska omfatta minst 90 hp av utbildningen.  Praktik omfattande 7 månader rekommenderas efter sjätte terminen, men är ej obligatorisk.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Byggande
  • Jord- och bergbyggnad
  • Konstruktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
D0002B Drift och underhåll 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0002B Vägar och järnvägar 7,5 Grundnivå
G0003B Geoteknik gk 7,5 Grundnivå
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
K0013B Byggkonstruktion 7,5 Grundnivå
P0001B Bygg- och anläggningsproduktion 7,5 Grundnivå
P0007B Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
P0009B Bygg- och anläggningsprojektering 7,5 Grundnivå
T0013B Berganläggningsteknik 7,5 Grundnivå
V0014B Hydraulik och geologi 7,5 Grundnivå
V0015B Hållbart byggande 7,5 Grundnivå
V0016B VA-system 7,5 Grundnivå
V0018B Samhällsbyggande 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 97 Högskolepoäng