Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Datorgrafik för spel och film

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Datorgrafik för spel och film är en tvåårig utbildning (120 hp) som leder till en högskoleexamen med inriktning mot datorgrafik för spel och film. Utbildningen består av kurser inom huvudområdet Datateknik (underområde Medieteknik) samt ett obligatoriskt examensarbete. Utbildningen omfattar både teoretiskt och praktiskt lärande som ger en bred datorgrafisk grund och förmåga att ingå i team för produktion av datorgrafik för datorspel och visuella filmeffekter. Centrala områden för utbildningen är principer, metodik och designprocesser för skapande av datorgrafik för film och spel samt praktisk tillämpning i digitala verktyg.  För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0012E Introduktion till datorgrafik 15,0 Grundnivå
W0013E Designprocesser och metoder för datorgrafik 15,0 Grundnivå
W0014E 3D modellering och rendering 15,0 Grundnivå
W0015E Compositing 15,0 Grundnivå
W0017E Projekt i datorgrafik 7,5 Grundnivå
W0022E Visuella effekter 15,0 Grundnivå
W0023E 3D grafik för datorspel 15,0 Grundnivå
W0025E Produktion av datorgrafik för animerad film 15,0 Grundnivå

Examensarbete: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W0018E Examensarbete i datorgrafik 7,5 Grundnivå