Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Datornätverk

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart under två år och består av 15 obligatoriska kurser inom huvudområdet (om 7,5 hp vardera) samt ett obligatoriskt examensarbete (om 7,5 hp). Utbildningen omfattar både teoretiskt och praktiskt lärande. Det praktiska arbetet utförs i vårt nätverkslaboratorium samt i samarbete med den lokala industrin och omfattar c:a 1/3 av utbildningen. Utbildningen är förlagd som campusutbildning i Skellefteå. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0007E Datornätverk 7,5 Grundnivå
D0008E Operativsystem 7,5 Grundnivå
D0023D Teknisk kommunikation 7,5 Grundnivå
D0024D Routing och Switching 7,5 Grundnivå
D0025D Nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå
D0026D Datorsystemadministration 7,5 Grundnivå
D0028D Nätverksövervakning 7,5 Grundnivå
D0030D Trådlösa och mobila nätverk 7,5 Grundnivå
D0042D Programmering för datornätverk 7,5 Grundnivå
M0028M Matematik för nätverkstekniker 7,5 Grundnivå
W0005E Digitala och analoga system 7,5 Grundnivå
W0010E Projekt i datornätverk 7,5 Grundnivå
W0011E Drift av molntjänster 7,5 Grundnivå
W0016E Avancerade datornätverk 15,0 Grundnivå

Examensarbete: 7,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0032D Examensarbete, Datornätverk 7,5 Grundnivå