Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen i Materialteknik och metallurgi ges i Filipstad och ger breda kunskaper om material och speciellt deras framställning. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet.

Den treåriga utbildningen ger en bred bas att bygga vidare på för en karriär inom framförallt stål- och verkstadsindustrin eller gjuteribranschen. Efter din examen kan du välja mellan en rad olika yrkesmöjligheter i Sverige och utomlands. Exempel på yrken som utbildningen öppnar upp för är allt från projektledare över forskning och utveckling till chefspositioner.

Utbildningens innehåll

Huvudämnena i programmet är inriktade mot materialteknik och metallurgi. Utbildningens matematik- kemi- och fysikkurser ger en bra teoretisk grund för de mer specialiserade ämnena. Även kurser i mineralteknik och industriell ekonomi ingår. I undervisningen ingår industribaserade projektarbeten, industriföreläsningar samt studiebesök. Detta ger förutsättningar för att du som högskoleingenjör inom metallurgi får en precis så praktiskt orienterad utbildning som näringslivet efterfrågar.

Utbildningen avslutas med ett större examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt lösa en uppgift genom att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Oftast genomförs examensarbetet i nära samverkan med industrin.

Var kan jag jobba?

Arbetsgivarna finns främst inom företag som framställer, förädlar, bearbetar eller använder metalliska material, dvs stora delar av svensk basnäring.

Anmälan
Filipstad, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Filipstad
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85015
2019-04-15
15
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2019-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Jonsson

Susanne Jonsson, Utbildningsadministratör, Administratör

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493711
Esa Vuorinen

Esa Vuorinen, Biträdande professor

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493449
Rum: E311 - Luleå»