Hoppa till innehållet
Cordoba_elkraft_LTU.jpg
Elkraftsforskare på besök i Córdoba. Från vänster: Dr Sarah Rönnberg, Luleå tekniska universitet, Dr Aurora Gil-de-Castro, Universitetet i Córdoba, och Professor Math Bollen, Luleå tekniska universitet.

Elkraftsforskare gästprofessor i Córdoba

Publicerad: 27 januari 2015

För ett år sedan disputerade Sarah Rönnberg i elkraftteknik. Kort därefter blev hon gästprofessor vid universitetet i Córdoba, Spanien, där hon tillsammans med Dr Aurora Gil-de-Castro kommer att forska kring hur övergången till LED-lampor påverkar elnätet.

Det är ett framgångsrikt samarbete mellan elkraftsteknik vid Luleå tekniska universitet och universitetet i Córdoba som bidragit till att Sarah Rönnberg fick erbjudande om att bli gästprofessor. Som doktorand spenderade Sarah en längre tid vid Córdoba och hon har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare där.

– I Córdoba kommer jag främst att jobba med en förstudie om möjligheter att mäta så kallat flimmer hos modern energisnål belysning. Målet är att vi ska kunna identifiera vilka parametrar för elkvalitet som kan orsaka flimmer för exempelvis LED-lampor, säger Sarah Rönnberg, doktor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Sarah_office.jpg
Dr. Sarah Rönnberg i sitt kontor på universitetsområdet i Skellefteå.

Forskningsprojektet i Córdoba passar bra in på Sarahs forskning om ledningsbundna signaler på elnätet, så kallade övertoner och supraharmonics, och hur dessa signaler samverkar med apparater och belysning vi ansluter i våra hem.

– Jag vill hitta svar på vilka konsekvenser exempelvis övergången till LED får för såväl elnätet som de apparater vi ansluter. Vi vet exempelvis att spänningsvariationer med viss frekvens orsakar synbart flimmer hos en glödlampa, men vi vet inte om samma gäller för LED-lampor.

Sarah Rönnberg vill också bygga vidare på den kunskap hon och forskargruppen fått kring området supraharmonics.

– Energimyndigheten och elkraftsbranschen finansierar min forskning via Elektraprogrammet som administreras av Energiforsk. Jag har fått finansiering för två år i syfte att utveckla metoder och modeller som hjälper oss att förstå och kvantifiera signaler i elnätet. Supraharmonics är också något som ofta nämns i arbetsgrupper och standardiseringsorgan som en av de stora utmaningar vi behöver lösa inom elkraftsområdet.