Hoppa till innehållet

Högskoleingenjör Elkraftteknik

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Som elkraftingenjör kan du projektera och leda både små och stora projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Programmet inleds med kurser i matematik, ellära, mekanik samt analog och digital elektronik. Andra året fördjupar du dig i elkraftteknik med kurser i elmaskiner, kraftelektronik och elanläggning samtidigt som du breddar med kurser i till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik och reglerteknik. Tredje året fördjupar och breddar du dig med kurser i bland annat elkraftekonomi, miljömässig elenergianvändning och stor- och småskalig generering av elenergi.

Utbildningens innehåll

Programmet ges på distans men ca två gånger per termin samlas alla studenter under ca en vecka för gemensamma laborationer och genomgångar. Utbildningen är gemensam med Umeå universitet och Mittuniversitetet. Du läser kurser vid de olika lärosätena och när du är klar tar du examen vid ditt lärosäte. Samlingsveckorna är förlagda till olika orter beroende på vilken kurs det är. Du kommer alltså att behöva resa till Skellefteå, Sundsvall och Umeå under utbildningen. Notera att distanskurser kräver självdisciplin och planering. Utbildningen har ett nära samarbete med elkraftbranschen. Du har kontakt med lärarna via internet eller telefon.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar som järnväg och gruvdrift. Satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi och utvecklingen av eldrivna bilar öppnar nya områden för elkraftingenjören. 

Anmälan
Högskoleingenjör Elkraftteknik
Skellefteå, Distans, Hösten 2021

Startdatum 2021-08-30, v.35 2021
Skellefteå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 2
LTU-88005
2021-04-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Micael Öhman

Micael Öhman, Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585374