Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Elkraftteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen i programmet elkraftteknik 180 högskolepoäng krävs (obligatoriska kurser): kärnkurser 165 hp , valfria kurser 15 hp. I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen ges nätbaserat (men med samlingar ca 2 ggr/termin) i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet. Lokala variationer på kursnamn kan förekomma. I samband med kursval ges ytterligare information. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 165 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Algebra för ingenjörer (MA117G) ges av MiUn 7,5
Mätteknik (5EL134) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Ellära II (SEL180) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Kraftelektronik (ET027G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
Elmaskiner II, drivsystem (5EL201) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem (ET104G) 7,5
Statistik och kvalitetsteknik (5MS024) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Analog elektronik (5EL190) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Analys för ingenjörer (MA118G) ges av MiUn 7,5
Elmaskiner I, motorer, introduktion (5El191) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Ellära I (ET074G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
Hållbar elenergianvändning (ET078G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
D0004B Drift och underhåll - Hydropower 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
W0013T Elkraftteknik, introduktion 7,5 Grundnivå
W0019T Examensarbete i Elkraftteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå
W0021T Mekanik och elkraftteknik 7,5 Grundnivå
W0022T Eldistribution 7,5 Grundnivå
W0023T Elkraftöverföring 7,5 Grundnivå
W0024T Elmarknader och elkvalitet 7,5 Grundnivå
W0032T Elkvalitet och elsäkerhet 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Datakommunikation (5EL131) ges av UmU 7,5 Valbar
Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar, ges av UmU 7,5 Valbar