Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Elkraftteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen i programmet elkraftteknik 180 högskolepoäng krävs (obligatoriska kurser): kärnkurser 165 hp , valfria kurser 15 hp. I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen ges nätbaserat (men med samlingar ca 2 ggr/termin) i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet. Lokala variationer på kursnamn kan förekomma. I samband med kursval ges ytterligare information. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 165 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ellära I (ET074G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
Algebra för ingenjörer (MA117G) ges av MiUn 7,5
Elmaskiner I, motorer, introduktion (5El191) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Analog elektronik (5EL190) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Mätteknik (5EL134) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Digitalteknik och PLC (ET071G) ges av MiUn 7,5
Kraftelektronik (ET027G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
Analys för ingenjörer (MA118G) ges av MiUn 7,5
Elmaskiner II, drivsystem (5EL201) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Ellära II (SEL180) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
Hållbar elenergianvändning (ET078G) ges av MiUn (Grundnivå) 7,5
Statistik och kvalitetsteknik (5MS024) ges av UmU (Grundnivå) 7,5
D0004B Drift och underhåll - Hydropower 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
W0011T Elanläggning, elsäkerhet 7,5 Grundnivå
W0013T Elkraftteknik, introduktion 7,5 Grundnivå
W0019T Examensarbete i Elkraftteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå
W0021T Mekanik och elkraftteknik 7,5 Grundnivå
W0022T Eldistribution 7,5 Grundnivå
W0023T Elkraftöverföring 7,5 Grundnivå
W0024T Elmarknader och elkvalitet 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Datakommunikation (5EL131) ges av UmU 7,5 Valbar
Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar, ges av UmU 7,5 Valbar