Hoppa till innehållet

Läs vår broschyr

Publicerad: 15 oktober 2020

Mastersprogram Arktiska mineralresurser

Programmet har utvecklats gemensamt av de tre institutionerna Luleå tekniska universitet (LTU), Danmarks tekniska universitet (DTU) och Uleåborgs universitet (UO) tillsammans med Svenska geologiska undersökningen (SGU) och Finska gelogiska undersökningen (GTK), och med ekonomiskt stöd från EIT RawMaterials (MArctic projekt).

EIT RawMaterials stöds av EIT, ett organ inom Europeiska unionen.

EIT RawMaterials