Hoppa till innehållet

Läsordning
Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Årskurs 2

höstterminen 2018
vårterminen 2019
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4