Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För teknologie masterexamen med huvudområde Datateknik, inriktning Distribuerade Datorsystem för Hållbar Utveckling så krävs 120 högskolepoäng (Hp), varav minst 90 Hp på avancerad nivå inkluderande examensarbete om 30 Hp. Utbildningen omfattas av ett universitetssamarbete mellan tre europeiska universitet och kombinerar kurser inom Informations och Kommunikations Teknologi (IKT) med inriktning mot hållbar utveckling avseende IKT i sig samt nyttjandet av IKT för att utveckla applikationer och tjänster. Partneruniversitet är: • Lorraine universitet, Nancy, Frankrike • Leeds Beckett University, Leeds, UK • Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige Utbildningens består av uteslutande obligatoriska kurser som samtliga studenter läser. Första terminen läses vid Lorraine universitet med inriktningen datornätverk för hållbar utveckling, termin två läses vid Leeds Beckett universitet och omfattar grön IT  och hållbar utveckling. Den tredje terminen studeras vid Luleå tekniska universitet och adresserar resurseffektiva distribuerade datorsystem. Den fjärde terminen görs ett examensarbete som sker vid valt lärosäte. För studenter med behörighet svenska B (eller motsvarande)  utgår  kursen Svenska för internationella studenter 1 (S0046P) och ersätts med kursen Projekt i distribuerade datorsystem (W7001E) som krav för examen.   För antagna före 2018 har utbildningen ett något annat upplägg avseende bl.a. partneruniversitet (Lappeenranta universitet samt Saint Petersburg universitet  inkluderade; Leeds Beckett University ej inkluderat). För studenter antagna 2017 (och tidigare) gäller beskrivningen av utbildningens upplägg och innehåll som fastställts i  utbildningsplan daterad 2016-03-16.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidatxamen med minst 180 Hp i Datavetenskap, Datateknik, El/ Elektronik eller liknande områden. Kunskap om datornätverk, operativsystem och programmering rekommenderas.
Minst 22.5 Hp matematik på universitetsnivå.
Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

University of Lorraine: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Specifikation och definition av examensarbete (Avancerad nivå) 6,0
Kommunikationsprotokoll (Avancerad nivå) 3,0
Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi (Avancerad nivå) 3,0
Systemteknik (Avancerad nivå) 3,0
Kvalitet och hållbara tjänster (Avancerad nivå) 3,0
Fransk kultur och språk (Grundnivå) 3,0
Reglerteknik för hållbar utveckling (Avancerad nivå) 3,0
Seminarium (Avancerad nivå) 6,0

Lappeenranta Univeristy of Technology: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Seminarium (Avancerad nivå) 6,0
Datorkommunikation (Avancerad nivå) 4,0
Service Oriented Architecture (Avancerad nivå) 5,0
Forskningsmetoder, laboratorieprojekt (Avancerad nivå) 5,0
Programvaruteknologi (Avancerad nivå) 7,0
Förberedelser temin 3 (Avancerad nivå) 1,0
Finsk kultur och samhälle (Grundnivå) 2,0

Luleå tekniska univeristet: 30 Högskolepoäng

Alternativ

För svenskspråkiga studenter i programmet utgår kursen S0046P Svenska för internationella studenter 1, som krav för examen, och ersätts med kursen W7001E Projekt i distribuerade datorsystem 3 Hp

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer 7,5 Avancerad nivå
D7030E Avancerade trådlösa nätverk 7,5 Avancerad nivå
M7020E Särskilda studier i Distribuerade System 3,0 Avancerad nivå
M7021E Seminarium 1,5 Avancerad nivå
M7024E Molntjänster 7,5 Avancerad nivå
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M7022E Examensarbete i datateknik, inriktning distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, masterexamen 30,0 Avancerad nivå