Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Tillämpad AI, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen i Datateknik med inriktning mot tillämpad artificiell intelligens krävs 120 högskolepoäng varav 90 hp är på avancerad nivå inom huvudområdet datateknik och inkluderar ett examensarbete om 30 hp. Utbildningen ges på distans och som campusutbildning. Under utbildningens första år läser du kurser som fokuserar på kärnan inom artificiell intelligens (AI) vilka ger de kunskaper som  erfordras för att fortsätta med mer avancerade och specialiserade kurser som ges under det andra året. Du kommer att lära dig programmering som behövs för att använda verktyg inom maskininlärning och AI, och du kommer att få kunskap om begreppen AI, maskininlärning, avancerad djupinlärning och mönsterigenkänning. Du kommer också att få en förståelse för hur AI är kopplat till olika områden inom affärsutveckling och vård.   Under det ändra året på programmet kommer du att läsa kurser i avancerad data mining och hur du använder AI för riktade lösningar (tex inom hälsa, gruvdrift, näringsliv). Under det andra året finns sex valbara kurser att välja bland. Kurserna under andra året breddar dina kunskaper inom området och förbereder dig inför det avslutande examensarbetet.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.   

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp varav minst 7,5 hp programmering samt 22,5 hp matematik. Matematikkunskaperna skall innefatta kalkyl, linjär algebra samt logik eller statistik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 75 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0034E Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang 7,5 Grundnivå
D0036E Programmering för maskininlärning 7,5 Grundnivå
D7041E Tillämpad artificiell intelligens 7,5 Avancerad nivå
D7043E Avancerad Data Mining 7,5 Avancerad nivå
D7046E Neurala nätverk och lärande maskiner 7,5 Avancerad nivå
D7047E Avancerad djupinlärning 7,5 Avancerad nivå
D7054E Data Science programmering 7,5 Avancerad nivå
D7062E Artificell intelligens och mönsterigenkänning 7,5 Avancerad nivå
E7010N Artificiell intelligens och affärsutveckling 7,5 Avancerad nivå
M7016H Artificiell intelligens inom sjukvården 7,5 Avancerad nivå

Valbara kurser: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B7008K Neurokemi 7,5 Avancerad nivå Valbar
D7064E Neuromorfiska beräkningar 7,5 Avancerad nivå Valbar
D7065E Inbyggd intelligens 7,5 Avancerad nivå Valbar
P7002H Mänsklig kognitiv neurovetenskap 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7010E Robotik 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7020E Datorseende och bildbehandling 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X7013E Examensarbete i artificiell intelligens 30,0 Avancerad nivå