Obligatoriska kurser
Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För teknologie masterexamen med huvudområde Datateknik, inriktning hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling så krävs 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå inkluderande examensarbete om 30 hp. Utbildningen omfattas av ett universitetssamarbete mellan tre europeiska universitet och kombinerar kurser inom datateknik med inriktning mot hållbar utveckling avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT) med tonvikt på datorkommunikation och molnbaserad databehandling.

Partneruniversitet är: • Université de Lorraine, Nancy, Frankrike • Leeds Beckett University, Storbritannien • Luleå tekniska universitet, Sverige

Utbildningens består av uteslutande obligatoriska kurser som samtliga studenter läser. Första terminen läses vid Université de Lorraine med kurser inom datornätverk och hållbar utveckling. Termin två läses vid Leeds Beckett universitet och omfattar kurser inom mjukvara, grön IT, data science och smarta system. Den tredje terminen studeras vid Luleå tekniska universitet och adresserar resurseffektiva distribuerade datorsystem. Under den fjärde terminen görs ett examensarbete vid någon av partneruniversiteten alternativt associerade parter.

För studenter med behörighet svenska B (eller motsvarande) utgår kursen Svenska för internationella studenter 1 (S0046P) och ersätts med kursen Projekt i distribuerade datorsystem (W7001E) som krav för examen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 180 hp i Datavetenskap, Datateknik, El/Elektronik eller liknande områden. Minst 22.5 hp matematik på universitetsnivå. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6. Kunskap om datornätverk, operativsystem och programmering rekommenderas.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

University of Lorraine: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Hållbar datorkommunikation (Avancerad nivå) 4,0
Projekt (Avancerad nivå) 4,0
Seminarium, gästföreläsningar med internationell inriktning (Avancerad nivå) 2,0
Seminarium, gästföreläsningar med företagspartner (Avancerad nivå) 2,0
Kommunikationsprotokoll (Avancerad nivå) 4,0
Systemteknik (Avancerad nivå) 4,0
Fransk kultur och språk (Grundnivå) 2,0
Kvalitet och hållbara tjänster (Avancerad nivå) 4,0
Sakernas Internet (Avancerad nivå) 4,0

Leeds Beckett University: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Projektstyrning (PRINCE II och DEVOPS) (Avancerad nivå) 1,0
Företag och innovation (Avancerad nivå) 1,0
Dataanalys och visualisering (Avancerad nivå) 6,0
Intelligenta system och robotik (Avancerad nivå) 6,0
Engelsk kultur och historia (Grundnivå) 1,0
Forskning och programvaruutveckling, metod 1,0
Hållbar utveckling (Avancerad nivå) 6,0
Seminarium (Avancerad nivå) 2,0
Grön IT och hållbarhet (Avancerad nivå) 6,0

Luleå tekniska univeristet: 27 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer 7,5 Avancerad nivå
D7030E Avancerade trådlösa nätverk 7,5 Avancerad nivå
M7020E Särskilda studier i Distribuerade System 3,0 Avancerad nivå
M7021E Seminarium 1,5 Avancerad nivå
M7024E Molntjänster 7,5 Avancerad nivå

Obligatorisk kurs för nationella studenter: 3 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
W7001E Projekt i distribuerade datorsystem 3,0 Avancerad nivå

Eller

Obligatorisk kurs för internationella studenter: 3 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå

Examensarbete: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Examensarbete i datateknik, inriktning hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, masterexamen 30,0 Avancerad nivå