Läsordning
Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

Läsordningen visas endast i utbildningsplanen. Välj Utbildningsplan i vänstermenyn och välj version 2020/2021

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
30 Hp
Examensarbete i datateknik, inriktning hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, masterexamen