Hoppa till innehållet

Vision för ett framtida Kalix

Publicerad: 20 februari 2017

Studenter från masterprogrammet Planering och byggande i krävande klimat har tagit fram stadsplaneringsförslag för framtidens Kalix. En lugnare, miljövänligare och tätare stad mer anpassad för gående än för stressade bilister.

Projektgruppen bestod av 12 studenter med olika kompetensområden som stadsbyggnadsstudenter och civilingenjörer inom bland annat väg-och vattenbyggnad, el och projektledning.

–  Syftet var att utveckla gångtrafik i förhållande till biltrafiken på ett sätt som skulle leda till fotgängare får företräde i de flesta trafiksituationer inom centrumområdet. Det fanns också en önskan att samtidigt förbättra förbindelsen mellan centrum och det gröna området mot Kalix älv. Generellt syftar förslaget till att skapa miljöer med väsentligt förbättrade villkor för persontrafik, säger Agatino Rizzo, biträdande professor inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

För att uppnå en mer levande och mer skyddad centrumområde var förslagen främst inställda på förtätning av centrumområdet samt utveckling av ineffektivt använda områden.

I media:

Agatino Rizzo

Rizzo, Agatino - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493438

Taggar