Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Planering och byggande i krävande klimat, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om klimatfrågor i globalt perspektiv, detaljerad kunskap om regionalt och lokalt klimat i landskap och bebyggelse, planering och byggande främst i kallt klimat samt vissa delar även i hett klimat. Utbildningen ger även kunskap i planering och byggande som minskar global klimatbelastning samt i planering och byggande som ger klimatmässigt goda livsbetingelser utomhus och inomhus under alla årstider. Utbildningen utgår från kompetens och erfarenhet från forskning som bedrivs inom LTU, främst Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Eftersom mycket av kunskapen även går att använda för hett klimat kan hela världen bli din arbetsplats. All undervisning sker på engelska.Programmet har en huvudinriktning mot planering och byggande i krävande klimat samt sambanden däremellan. Genom de block av kurser som ingår i programmet kan en inriktning göras mot antingen: • Stadsbyggnad för krävande/kallt klimat - planering och utformning av stadsbyggnadsprojekt anpassade till säsongsklimat och klimatförändringar. Omsättning av kunskapen i tillämpbara lösningar i fysisk planering och urban design.• Husbyggnad i krävande/kallt klimat - planering och ledning av husbyggnadsprojekt anpassade till säsongsklimat och klimatförändringar. Omsättning av kunskapen i tillämpbara lösningar i byggande, husbyggnad och arkitektur.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Husbyggnad
  • Stadsbyggnad

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnen:
arkitektur, husbyggnad, stadsbyggnad, fysisk planering, landskapsplanering, samhällsplanering, trafikplanering, eller motsvarande kunskaper, samt minst 22,5 hp i matematik.

En B eller motsvarande kunskaper.

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Gemensamma kurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C7002B Hållbar stadsutveckling 7,5 Avancerad nivå
F7006B Klimat, landskap och bebyggelse 7,5 Avancerad nivå
F7009B Klimatförhållanden 7,5 Avancerad nivå
F7011B Klimat och människan 7,5 Avancerad nivå
F7012B Klimat, projektkurs 7,5 Avancerad nivå
F7013B Utvecklingsprojekt - klimatanpassning 7,5 Avancerad nivå
F7015B Datorbaserad stadsplanering & byggnadsdesign 7,5 Avancerad nivå
G0008B Snö och is 7,5 Grundnivå
X7012B Examensarbete i Planering och byggande i krävande klimat, master 30,0 Avancerad nivå

Kurser inom inriktning 30 Högskolepoäng