Hoppa till innehållet

Masterstudent får pris för bästa examensarbete av Bo Rydins Stiftelse

Publicerad: 21 november 2018

Faksawat Poohpajai från mastersprogrammet i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå har blivit belönad med ett stipendium för bästa examensarbete 2018. Priset kommer från Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning.

Faksawat Poohpajai har genom sitt examensarbete avslutat studierna inom en utbildning vars mål är ”att utbilda specialister väl lämpade för teknisk forskning och utveckling inom industri men även för fortsatta forskarstudier världen över”.

Hennes examensarbete inom ämnet träteknik har titeln ”Impact of Fast and Slow Kiln Drying Schedule on Mould Resistance of Thermally Modified Scots Pine

Belöningen består av ett diplom och en prissumma på 30 000 kronor.

Forskningsrådet vid Bo Rydins Stiftelse delar varje år ut ett antal stipendier till de bästa examensarbetena på mastersnivå inom något av stiftelsens prioriterade områden; hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.