Hoppa till innehållet

The Raiser Innovation Award för Friktionssvetsning

Publicerad: 16 september 2011

Mojgan Vaziri, Avdelningen för träteknologi, har tillsammans med tre andra forskare fått "The Raiser Innovation award for Friction Welding". Priset skapades för att uppmuntra speciellt unga forskare till att utveckla innovativa lösningar inom området friktionssvetsning.

Raiser är ett tyskt mekaniskt företag specialiserat på svetsning av metall. Företaget inrättade priset vid sitt 40-års jubileum 2009. Priset på € 2000 delas ut vartannat år med start 2011.