Brandingenjör Helena Klasson arbetar med landstingets brandsäkerhet i hela länet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Brandsäkerhet på sjukhus

Publicerad: 7 februari 2014

Cirka 30 studenter från Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fick i uppdrag att undersöka brandsäkerheten på Sunderby sjukhus. Indelade i mindre grupper fick de olika avdelningar inom sjukhuset att detaljstudera. Det var väl pålästa studenter från årskurs 2 som vände på varje sten ur ett brandskyddsperspektiv.

Helena Klasson är brandingenjör på Norrbotten Läns Landsting (NLL) och det är hon som tillsammans med läraren Daniel Olsson som initierat detta ”skarpa” studentprojekt som genomfördes i kursen för riskhantering.  Syftet med projektuppgiften var att bestämma den relativa brandsäkerheten på en vårdverksamhet samt värdera det organisatoriska och det byggnadstekniska brandskyddet  utifrån de krav som samhället ställer.

- Det fanns ett stort intresse från Landtingets olika verksamheter att medverka i detta samarbete. Vi valde till slut Sunderby sjukhus och det blev ett givande projekt för bägge parter. För studenterna är det ju en utmaning att arbeta ”i skarpt läge” och vi på Landstinget fick en givande översyn, säger Helena Klasson.

August Martensson  LTU Brand.JPG
Blivande brandingenjör vid Luleå tekniska universitet - August Mårtensson

August Mårtensson var en de studenter som deltog och hans grupp fokuserade på barnavdelningen.

Hittade ni några brister?

- Ett exempel var en uppställd svängdörr som enligt ritningarna skulle utgöra en brandcellsgräns som inte stängdes ordentligt när vi testade den. Samma problem, fick vi senare höra, fanns på ytterligare avdelningar på sjukhuset. Det är allvarligt om en brandcellsgräns inte sluter tätt då brandgaser snabbt kan sprida sig till hela avdelningen om det börjat brinna, säger August.

- Ett annat problem är att det finns mycket utrustning på sjukhus men dåligt med plats, så det är mer regel än undantag att det står sängar och annan utrustning i korridorer. Utrustning och textiler i korridorerna kan dels försvåra en eventuell utrymning och dels snabba på ett eventuellt brandförlopp med mera bränsle till elden.

Vad är den vanligaste källan till brand i sjukhusmiljö?

- Det är en fråga som är jättesvår att svara på utan att generalisera, men anlagd brand är en av de vanligaste orsakerna. På barnavdelningen där vi genomförde vårt arbete kunde skyddsombudet inte minnas att de ens haft några tillbud alls under de senaste åren. När räddningstjänsten gör utryckningar till Sunderby Sjukhus är cirka 80 procent av fallen ”falsklarm”, dvs. automatlarm som utlöst utan att det förekommer brand, rök eller gas. Men brandskyddet är förhållandevis bra ändå på Sunderby Sjukhus. Hela sjukhuset är försett med automatiska vattensprinklers och så länge det systemet fungerar vilket det kan antas göra enligt standardiseringar till 98 % sannolikhet, så är en större brand på Sjukhuset inte att vänta, säger August.

Helena Klasson som själv är utexaminerad student från brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet tror att det blir fler likande samarbeten i framtiden.

- Det hoppas jag, detta gynnar ju både studenterna och vår verksamhet, säger Helena.

Taggar