Hoppa till innehållet
Ivan Carabante
Ivan Carabante, forskare inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Försöker rena PFAS-förorenad jord direkt i fält

Publicerad: 28 maj 2019

Föroreningar av PFAS, eller högfluorerande ämnen i bland annat brandbekämpningsmedel, har fått stor uppmärksamhet under det senaste decenniet. För närvarande finns ingen etablerad metod för att effektivt rena PFAS-förorenade jordmassor och vattentäkter.

Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet kombinera de mest lovande efterbehandlingsmetoderna som beskrivs i vetenskapliga tidskrifter och skala upp dem till metoder som fungerar direkt i fält.

– Vårt mål i detta projekt är att kompromissa mellan behandlingseffektivitet och praktisk tillämpning i fält för att minska behovet av att transportera förorenade massor till behandlingsanläggningar eller deponier, säger Ivan Carabante, forskare inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Professor Jurate Kumpiene och forskaren Ivan Carabante har samarbetat inom ämnet avfallsteknik under mer än ett decennium i forskningsprojekt som behandlar sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten.

– Omfattningen av den skada som PFAS-föroreningar orsakat och medvetenheten om dess risker kräver att åtgärder vidtas från alla med ansvar för miljö och hälsa. I det här projektet samarbetar vi med Swedavia-Umeå Airport, Dåva DAC, Swerock och Eurowaters som alla har medverkar i genomförandet, säger Jurate Kumpiene, professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Professor Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Professor Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Projekt ska drivas i tre år. Under den tiden ska forskarna utveckla och optimera behandlingsmetoder i labbmiljö för att sedan applicera dessa på pilotanläggning som tillhandahålls av företagen Dåva DAC och Swerock, bägge inom avfallsbranschen.

Projektet Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material finansieras av Statens geotekniska institut, SGI, och har beviljats 2 500 000 kronor. Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser.

I media

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Ivan Carabante

Carabante, Ivan - Biträdande universitetslektor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Jean Noel Uwayezu

Uwayezu, Jean Noel - Doktorand

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493569

Taggar